We wtorek odbędzie się milcząca pikieta przed siedzibą Min. Zdrowia w obronie szpitali powiatowych

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich wystąpiły z postulatem do resortu zdrowia o poprawę finansowania szpitali powiatowych. Żądania poparł Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Organizacje na wtorek zapowiedziały pikietę.  

„Ostatnia seria doniesień prasowych o tragicznych wydarzeniach w niektórych szpitalach, zwłaszcza na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie jest kwestią przypadku, ale dowodzi, że kryzys publicznej ochrony zdrowia nasila się. Jest on wynikiem znacznego niedofinansowania, pogarszających się warunków leczenia i diagnozowania chorych, narastającego deficytu kadr medycznych” – to stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

”Pacjenci w kolejkach, lekarze na dyżurach… umierają”. To hasło, które w ostatnim tygodniu pojawiło się na bilbordach w kilku największych polskich miastach. Akcja jest wyrazem frustracji i przerażenia lekarzy tym, co dzieje się w służbie zdrowia.

„My, jako lekarze, nie możemy się z tym pogodzić. Nie możemy też pogodzić się z obojętnością rządzących na te ludzkie tragedie. Wyrazem tej obojętności jest fakt, że pieniądze publiczne przeznaczane są na tak liczne cele, które nie są pilne ze względów społecznych, a brakuje ich na leczenie chorych” – dodano w stanowisku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Zdaniem związkowców obecny rząd nie ma wizji na naprawę publicznej służby zdrowia. Bezskuteczna okazała się także debata „Wspólnie dla zdrowia”, która, mimo że trwa już od roku, nie odpowiada na najbardziej podstawowe pytania – podkreślają związkowcy.

Dlatego też Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poparł żądania Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich. Dołączy się także do wtorkowej manifestacji przed Ministerstwem Zdrowia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj