Warszawa: Uroczystości odsłonięcia pomnika „Inki”

Dziś Warszawie rozpoczną się dwudniowe, uroczyste obchody odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”. Udział w obchodach zapowiedział prezydent Polski Andrzej Duda, który objął również honorowy patronat nad uroczystością.

Poświęcenie pomnika poprzedzi Eucharystia sprawowana o godz. 10.00 przy Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi na warszawskiej Woli.

Ks. Sylwester Jeż, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Piotra Skargi podkreśla, iż dzisiaj w dobie niszczenia i pomijania autorytetów postać i postawa „Inki” warta jest przypominania i uhonorowania, zwłaszcza wśród młodzieży.

Wchodząc do szkoły codziennie uczniowie będą spoglądali na jej pomnik i ufam, że młodzież wiele zaczerpnie z postawy „Inki”, która była wielką patriotką. Była to młoda dziewczyna, torturowana, a jednak nikogo nie wydała. Mottem uroczystości są jej słowa i ten napis będzie na pomniku – „Zachowałam się jak trzeba”. To bardzo proste słowa, a jakież wymowne – mówi ks. Sylwester Jeż.

Inicjatorem postawienia postumentu oraz jednym z organizatorów uroczystości jest rodzic jednego z uczniów szkoły podstawowej. Ufundował on również budowę pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”.

Podobne upamiętnienia znajdują się już w Krakowie i w Gdańsku.

RIRM

drukuj