fot. pl.wikipedia.org

Warszawa: Do miasta wracają nieruchomości na Bielanach i Ochocie

Stołeczny ratusz na podstawie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej umorzył roszczenia do terenu liceum im. E. Dembowskiego na Ochocie oraz do terenu pod blokiem mieszkalnym na Bielanach. Nieruchomości wracają do zasobu miasta.

Ratusz poinformował we wtorek, że wydał w ub. tygodniu dwie kolejne decyzje dot. umorzenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Tym razem chodzi o roszczenia do nieruchomości przy ul. Grodeckiej i Projektowanej. Obecnie to tereny mieszkaniowe przy skrzyżowaniu ulic M. Oczapowskiego i majora Pilcha „Doliny” na Bielanach, czyli teren pomiędzy blokami i część terenu pod blokiem przy ul. M. Oczapowskiego 14.

Druga nieruchomość, która wraca do miasta znajduje się przy ul. Joteyki. Obecnie to teren XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego przy ul. Barskiej 32 na Ochocie. Chodzi o teren przy wjeździe, część parkingu i pod środkową częścią budynku szkoły.

Ratusz podkreśla, że umorzenie roszczeń było możliwe dzięki tzw. małej ustawie reprywatyzacyjnej. Została ona uchwalona w 2015 r. Wprowadziła m.in. ograniczenie handlu roszczeniami na terenie stolicy, a także dała podstawę do odmowy zwrotu nieruchomości służących obecnie celom publicznym.

Ustawa wprowadziła też m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. W konsekwencji status prawny „śpiochów” jest nieuregulowany. Aby to zmienić stołeczny ratusz zaczął zamieszczać ogłoszenia w prasie i na swojej stronie internetowej dotyczące takich właśnie nieruchomości.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w czternastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 206 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano już 41 decyzji dotyczących „śpiochów”, w wyniku których m. st. Warszawa i Skarb Państwa reprezentowany przez prezydenta m. st. Warszawy odzyskały 35 nieruchomości.

Miasto nie musi też zwracać nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne, takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki. Ratusz podał, że od roszczeń uwolniono już 53 tego typu obiekty i działki. A ogółem wydano już 283 decyzji, w tym 135 odmownych.

PAP/RIRM

drukuj