fot. PAP

W środę masówki w Kompanii Węglowej

W środę 27 listopada we wszystkich kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węglowej przeprowadzone zostaną masówki informacyjne dla pracowników.

Związkowcy przekażą załogom informacje dotyczące planowanej restrukturyzacji KW oraz działań międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego. W ubiegłym tygodniu Zarząd Kompanii Węglowej przedstawił Radzie Pracowników założenia programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020.

Zakłada on m. in. zwolnienie ponad tysiąca pracowników administracji, obniżenie, a następnie zamrożenie płac, sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład Kompanii Węglowej.

Gotowy projekt programu restrukturyzacji zarząd przedstawi związkom zawodowym i Radzie Nadzorczej spółki w piątek 29 listopada. Od treści tego dokumentu związkowcy uzależniają dalsze kroki i ewentualne rozpoczęcie akcji protestacyjnych.

Od 24 października we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej trwa pogotowie strajkowe. Masówki rozpoczną się na pierwszej zmianie i potrwają całą dobę. W części kopalń pierwsza zmiana rozpoczyna się o godz. 6.00, w części o godz. 6.30.

Grzegorz Podżorny, rzecznik prasowy

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

drukuj