fot. PAP/Grzegorz Michałowski

W Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie

Polscy rolnicy zapewniają jeden z najważniejszych segmentów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo żywnościowe – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Dożynek Prezydenckich w Spale. Historia dożynek w Spale ma już 92 lata.

28 sierpnia 1927 roku – 10 tysiącom delegatów z poszczególnych regionów Polski patronował prezydent Ignacy Mościcki. Teraz dożynkom patronuje Andrzej Duda. Już po raz czwarty przyjął symboliczny dożynkowy bochen chleba.

– Obiecuję dzielić go sprawiedliwie, tak, by dla wszystkich w naszej ojczyźnie starczyło i dla nikogo nie zabrakło – powiedział szef państwa.

Andrzej Duda podkreślał, że to właśnie rolnicy zapewniają dla polskiego społeczeństwa i państwa jeden z najważniejszych segmentów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo żywnościowe.

– To jest moje wielkie dla was podziękowanie, jako tego, który za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej odpowiada, że spełniacie tę niezwykłą rolę dostarczania tego bezpieczeństwa nam wszystkim. Z całego serca wam za to dziękuję. Bóg zapłać wszystkim polskim rolnikom – mówił Andrzej Duda.

Prezydent zaakcentował znaczenie wsi w podtrzymywaniu tradycji, obyczajów i kultury. Podziękował też rolnikom za obronę polskiej ziemi.

– Żeście stali i w ostatnim czasie tak mocno przy polskiej ziemi i wzywali nas, polityków, do tego, byśmy zablokowali możliwość spekulacyjnego handlu tą ziemią i kupowania jej na tzw. firmy-słupy. To wy żądaliście tego z całą mocą. Dzięki waszej determinacji zostało to zrealizowane – podkreślił szef państwa polskiego.

Rolnicy otrzymają również wyrównanie szkód, które ponieśli w wyniku tegorocznej suszy. To właśnie św. Jan Paweł II wołał, że polska wieś potrzebuje wszechstronnej opieki ze strony państwa – przypomniał prezydent.

– Rolnik musi być pewny, że jeśli nawet dotknie go klęska żywiołowa, nieszczęście, to nie zostanie sam. Będzie pod tą właśnie wszechstronną opieką ze strony państwa, które doceniając jego trud, jaki co roku ponosi, zapewniając nam bezpieczeństwo, pomoże mu, kiedy on sam znajdzie się w trudnej sytuacji – zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że może być dumny z tego, że jest patronem polityki, która obejmuje ochroną wieś i służy jej mieszkańcom. Tu wspomniał m.in. o programie 500 plus.

– To jest ogromny zastrzyk finansowy, który doprowadził do likwidacji ubóstwa i jest związany z elementarną godnością ludzi, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, dając nam chleb codzienny i rozsławiając ojczyznę poprzez plony swoich pól na całym świecie – zwrócił uwagę Andrzej Duda.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił, że zakończono tworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, która zostanie dokapitalizowana przez Skarb Państwa. To właśnie jej trzonem ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier.

Ta spółka będzie tym naszym holdingiem narodowym. Jestem przekonany, że tak jak Krajowa Spółka jest tą perłą, to wzmocniona o te podmioty, które będą jej przekazane, o inne podmioty, które może będą skupione z rynku, będzie diademem pereł, które pozwolą państwu również skutecznie ustabilizować rynki rolne – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Od 17 września ruszy składanie wniosków na retencję i nawodnienia w gospodarstwach. Z kolei na przełomie września i października mają ruszyć programy pomocy suszowej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj