fot. twitter.com/AndrzejDuda

Prezydent objął Patronatem Narodowym uroczystości dożynkowe

Ludzie wsi to ludzie wykształceni, kreatywni, zaradni; polska wieś idzie naprzód, staje się coraz bardzie zasobna i nowoczesna – napisał w liście skierowanym do organizatorów i uczestników tegorocznych uroczystości dożynkowych, które objął Patronatem Narodowym, prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda przypomniał, że „jak co roku pod koniec lata w całej Polsce obchodzimy dożynki”.

„To święto plonów, czas satysfakcji, radości i wdzięczności Bogu i ludziom za to, że praca na roli po raz kolejny przyniosła oczekiwane owoce” – napisał w liście opublikowanym na jego stronie.

Zaakcentował, że uroczystości dożynkowe, „to również piękny przejaw patriotyzmu, w którym rzeczy proste, zyskując odświętny wymiar, urastają do rangi symboli ważnych dla naszego narodu i naszej Ojczyzny”.

„Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chcę wyrazić ogromną dumę i satysfakcję, że obszary wiejskie pozostają miejscem wielu wspaniałych inicjatyw, które pobudzają polski rozwój. To świadectwo, jak ważną rolę dla umacniania polskiej podmiotowości, dla siły gospodarki narodowej pełni rolnictwo” – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił też uwagę, że „polska wieś idzie naprzód, że ma ona dzisiaj olbrzymi potencjał społeczny i gospodarczy, staje się coraz bardzie zasobna i nowoczesna”.

„Ludzie wsi to ludzie wykształceni, kreatywni, zaradni” – ocenił Andrzej Duda.

„Raz jeszcze kieruję wyrazy szacunku i wdzięczności do wszystkich polskich gospodarzy i dziękuję za ich całoroczny trud i jego owoce. Za miłość do ziemi, za społeczne zaangażowanie i za przywiązanie do wartości. Dziękuję Państwu za budowanie siły, pomyślności i dobrobytu” – napisał Andrzej Duda.

„Wszystkim Państwu składam życzenia udanych, radosnych uroczystości dożynkowych. Szczęść Boże!” – zakończył swój list prezydent.

W szczególnym okresie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2019 r. na terenie całego kraju.

„Poprzez ten wyjątkowy patronat nad tradycyjnym dziękczynieniem za plony Prezydent RP pragnie wyrazić w imieniu państwa polskiego i narodu głęboki szacunek i wdzięczność rolnikom za ich pracę oraz uhonorować polskich chłopów i działaczy ruchu ludowego, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległą Polskę” – napisano na stronie prezydenta.

Jak podkreślono, „Andrzej Duda pragnie również oddać hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę, odwagę i ofiarność podczas II wojny światowej, kiedy w mundurach polskiej armii, w partyzantce i w podziemnej konspiracji walczyli o najważniejsze narodowe wartości i kiedy byli poddawani bestialskim represjom, wywożeniu do obozów koncentracyjnych, kiedy ginęli z rąk niemieckich i sowieckich okupantów”.

Jego wyrazem jest ustanowiony w 2018 r. i obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Na stronie prezydenta zaapelowano o przekazywanie informacji o organizowanych w kraju obchodach dożynkowych. Można je przesłać pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP na adres: listy@prezydent.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Miejscowości, w których będą odbywać się dożynki zostaną zaznaczone na stronie internetowej www.prezydent.pl.

PAP/RIRM

drukuj