fot. Monika Bilska

W służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – 30 lat posługi Radia Maryja. O. T. Rydzyk CSsR: Trzeba ludzi wychowywać do tego, żeby kochali życie, od początku

Od 30 lat Radio Maryja służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Wspólna modlitwa, katecheza czy świadectwa osób nawróconych, każdego dnia pozwalają przybliżać do Boga.

To już 30 lat Radia Maryja w służbie Bogu. Ewangelizacja to misja katolickiej rozgłośni z Torunia. Jak mówił ks. bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, Radio Maryja jest wyjątkowe.

– Przyczynia się do ożywienia życia religijnego, życia duchowego w naszym Kościele i narodzie. […] Najpierw pełni funkcję prorocką, która poświęcona jest ewangelizacji, a więc przypomina nauki Pana Jezusa aplikowane do konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy. Głoszenie Ewangelii, to są kazania, to są katechezy – powiedział ks. bp Ignacy Dec.

To właśnie katechezy i modlitwa w Radiu Maryja pozwalają jeszcze bardziej odkryć i głębiej wejść w relację z Panem Bogiem.

– Wielka misja przepowiadania Słowa Bożego, a wiemy, że to Słowo Boże ożywia w nas wiarę, i tę wiarę wzmacnia. Wiara jest odpowiedzią z naszej strony na to, co słyszymy od Pana Boga. Bez misji ewangelizacyjnej, bez tej wielkiej ambony Radia Maryja, Kościół byłby o wiele uboższy – wskazał ks. bp Ignacy Dec.

Także pani Marianna Talaj podkreśliła, że Radio Maryja dało jej oraz jej najbliższym siłę i moc płynącą od Chrystusa. Jak sama mówiła, Radio Maryja wyróżnia się prawdą na tle innych rozgłośni.

– Prawdą o Panu Bogu, prawdą o ludziach, o świecie. Przynajmniej wiem, że tam nikt nie kłamie. Wszyscy mówią, co jest właściwe i jak powinniśmy wierzyć w Pana Boga, bo tylko On nas ratuje – mówiła słuchaczka Radia Maryja.

Znamy też świadectwa osób, które nawróciły się dzięki Radiu Maryja. Do Ojca Dyrektora toruńskiej rozgłośni spłynęły w ostatnim czasie świadectwa m.in. nawróconych aborcjonistów.

– Świadectwo, daje o wiele więcej niż zwykłe nauczanie. Potrzeba świadectwa i ci, którzy głoszą prawdę, powinni być świadkami. Powinno iść za tym życie, bo wtedy ewangelizacja jest skuteczna. […] Radio Maryja od samego początku głosi Ewangelię życia. Trzeba ludzi wychowywać do tego, żeby kochali życie, od początku – wskazał o Tadeusz Rydzyk CSsR.

W takich świadectwach oraz w modlitwie urzeczywistnia się ewangelizacyjna misja Radia Maryja już od 30 lat.

 

TV Trwam News

drukuj