fot. twitter.com/PolskiSenat

W Senacie bez poprawek do ustawy rozszerzającej zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Podczas posiedzenia plenarnego we wtorek w Senacie nie zgłoszono poprawek do ustawy, która rozszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie ma przysługiwać m.in. osobom z rodzin zastępczych i objętych pieczą zastępczą.

Poprawek nie zgłosiły też senackie komisje, które zajmowały się ustawą wcześniej. Ustawa trafi teraz bezpośrednio pod głosowanie całego Senatu.

Zgodnie z nią, do zwolnienia będą mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W myśl nowych przepisów o podatku od spadków i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny przysługuje osobom, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Autorzy przepisów argumentowali, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie – opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

PAP

drukuj