Senacka komisja za uchwałą ws. Marca ’68 takiej treści, jak przyjął Sejm

Senacka Komisja Ustawodawcza jednogłośnie opowiedziała się za tym, żeby Izba Wyższa przyjęła uchwałę ws. 50. rocznicy Marca ’68 o takiej samej treści, jaką we wtorek przyjął Sejm.

Początkowo, na wcześniejszych posiedzeniach, komisja pracowała nad dwoma projektami uchwał ws. Marca ’68: autorstwa senatora PiS Jana Żaryna oraz zgłoszonej przez senatorów PO. Jednak podczas prac grupa senatorów zgłosiła propozycję przyjęcia przez Senat tekstu uchwały, który będzie wspólny dla obu Izb.

Dziś rano komisja jednogłośnie poparła ten wniosek, przyjmując wspólną dla obu Izb treść projektu uchwały dot. 50. rocznicy Marca ’68. Jednocześnie komisja wprowadziła do projektu drobne poprawki redakcyjne.

W przyjętej przez Sejm uchwale przypomniano, że Marzec ’68 rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego „Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka, spektaklu będącego „sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych”.

„Odpowiedzią władz stało się uruchomienie represji wobec uczestników demonstracji, rozpoczęcie fali antysemickich czystek oraz nagonki prasowej. Komuniści użyli całego szeregu kłamstw, dokonując publicznych spektakli nienawiści w środkach masowego przekazu. Doszło także do brutalnych działań służb specjalnych państwa policyjnego: aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni” – napisano w uchwale.

Podkreślono też, że Sejm RP, pamiętając o „dramatycznych losach Żydów polskich – zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu”.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z obywatelami polskimi, niezależnie od ich narodowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża najwyższy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem” – głosi treść uchwały.

PAP/RIRM

drukuj