fot. flickr.com

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych oraz o cudzoziemcach głównymi tematami trzydniowych obrad Senatu

Senat rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Wśród tematów obrad jest nowela ustawy o grach hazardowych oraz nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Nowela stanowi reakcję sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze postulowało, aby środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej można było przeznaczać również na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej obywateli.

Dotychczas środki te przeznaczano na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Jest nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która umożliwia finansowanie, ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej, również turystyki społecznej. Jest również ustawa o cudzoziemcach, która wprowadza unijną dyrektywę z 2016 roku – wskazał Stanisław Karczewski.

Nowela ma na celu m.in. wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających sprowadzanie do naszego kraju cudzoziemców, którzy wjeżdżają pod pretekstem podjęcia studiów, ale ich nie kontynuują.

Nowela ma także wyeliminować tzw. turystykę pobytową, która polega na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli takich państw jak: Irak, Bangladesz, Pakistan i Indie.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj