Senacka komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała kandydatów do RPP

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała obu kandydatów Senatu do Rady Polityki Pieniężnej – Rafała Surę oraz Marka Dąbrowskiego. Wyborem nowego członka Rady Senat ma się zająć podczas zaczynającego się we wtorek posiedzenia.

Kandydaturę Sury zgłosili senatorowie PiS. W zgłoszeniu napisano, że urodzony w 1979 r. w Przemyślu Sura to prawnik specjalizujący się w prawie bankowym i administracyjnym, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Kandydat jest sędzią Trybunału Stanu, radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Wydziale Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Jest autorem publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach publicznych oraz w kancelariach prawnych. Od 2016 r. kieruje zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie.

W uzasadnieniu do zgłoszenia wskazano, że Rafał Sura w 2008 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Bankowy tytuł egzekucyjny jako podstawa dochodzenia wierzytelności bankowych”. W 2014 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadała mu stopień doktora habilitowanego. W rozprawie habilitacyjnej i innych pracach naukowych Sura badał status prawny i powiązania pomiędzy instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce, czyli Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i Komisją Nadzoru Finansowego.

Dąbrowski jest kandydatem senatorów PO. W uzasadnieniu do zgłoszenia napisano, że jest on profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorem habilitowanym. Poinformowano, że od początku aktywności zawodowej Dąbrowski koncentrował się w pracy naukowo-badawczej na polityce pieniężnej oraz kursowej. Najważniejszymi rezultatami tej pracy były: rozprawa doktorska, którą poświęcił zagadnieniu określenia kursu walutowego równowagi dla gospodarki polskiej, oraz publikacje w renomowanych czasopismach z zakresu ekonomii i finansów wydawanych w kraju i za granicą.

W grudniu 2015 r. Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała Dąbrowskiemu stopnień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, a w lipcu został on awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK; 1 września 2016 r. został powołany na stanowisko kierownika Katedry Makroekonomii.

Obecnie Dąbrowski zatrudniony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną. Nie jest i nie był członkiem żadnej partii politycznej.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl