By Marcin Białek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300

Prezydent A. Duda zainauguruje prace Biura Polityki Międzynarodowej

Prezydent Andrzej Duda zainauguruje dziś prace Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Instytucja ta będzie zajmowała się wspieraniem działalności międzynarodowej prezydenta.

 

https://twitter.com/BPM_KPRP/status/1382350754606899200

Biuro Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP powstanie z przekształcenia Biura Spraw Zagranicznych, funkcjonującego do tej pory w prezydenckiej kancelarii i będzie samodzielną częścią w ramach Kancelarii Prezydenta. Na czele Biura będzie stał – na wzór Biura Bezpieczeństwa Narodowego – szef Biura w randze sekretarza stanu, który będzie wchodził w skład kierownictwa Kancelarii Prezydenta.

Według doniesień medialnych Andrzej Duda mianuje na to stanowisko ministra Krzysztofa Szczerskiego, którego wcześniej powołał na swojego pełnomocnika do spraw utworzenia Biura. W ramach Biura Polityki Międzynarodowej powstanie m.in. Sekretariat do spraw Trójmorza – jako osobny zespół zajmujący się koordynowaniem spraw dotyczących Inicjatywy Trójmorza.

https://twitter.com/BPM_KPRP/status/1382355285277294597

Uroczysta inauguracja Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP odbędzie się w południe w Pałacu Prezydenckim. Weźmie w niej udział także minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Prezydent powoła dziś również Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej czyli kolegialny organ doradczy prezydenta, który będzie funkcjonował przy Biurze Polityki Międzynarodowej. Odbędzie się też inauguracyjne posiedzenie Kolegium, którego głównym tematem będzie sytuacja na wschodzie Ukrainy.

TV Trwam News

drukuj