W Kancelarii Prezydenta powstało biuro ds. Polaków za granicą

Prezydent Andrzej Duda chce mieć „żywy” kontakt z Polonią. Dlatego, jak powiedział, w kancelarii powstało biuro ds. kontaktu z Polakami za granicą. Biurem kieruje szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski.

Głowa naszego państwa podkreśla, że w ten sposób wszystkie kwestie dotyczące rodaków za granicami Polski będą skupione w jednym miejscu.

– Chciałem przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby te sprawy zostały skoncentrowane, bo one by się rozbiły po wielu biurach w Kancelarii Prezydenta, gdyż są różne. Natomiast chciałem je skoncentrować w jednym miejscu, zogniskować, żeby to był ten podmiot, który bezpośrednio współpracując, jest nadzorowany przez szefa mojego gabinetu. To też jest kwestia dla mnie w pewnym sensie symboliczna, że szef mojego gabinetu, a więc minister bezpośrednio obsługujący prezydenta i gabinet prezydenta, ma pod swoim nadzorem właśnie to biuro – do spraw kontaktu z Polakami za granicą – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Organizacje polonijne bezpośrednio współpracują z MSZ-tem. To on decyzją polityków PO rozdziela środki finansowe. Wcześniej robił to senat. Niektóre organizacje polonijne wielokrotnie podnosiły, że są pomijane w podziale środków, m.in. ze względów politycznych.

RIRM

drukuj