fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK ostrzega przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne FH Yanok

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegł przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok z Krakowa.

Urząd postawił funduszowi zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Działanie tego funduszu – jak poinformował UOKiK – może narazić konsumentów na poważne straty finansowe.

Urząd wskazał, że z pieniędzy przekazanych przez konsumentów podmiot udziela pożyczek m.in. przedsiębiorcom posiadającym obniżoną zdolność kredytową i zalegającym ze spłatą zadłużenia instytucjom finansowym.

Postawienie Funduszowi zarzutów uzasadnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

– Postawiłem Funduszowi Hipotecznemu Yanok zarzuty w postępowaniu o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Dotyczą one posługiwania się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją, wykorzystywania pieniędzy konsumentów do udzielania pożyczek przedsiębiorcom oraz wprowadzania konsumentów w błąd, co do bezpieczeństwa powierzonych pieniędzy oraz gwarancji zysku. W przepisach w ogóle nie istnieje pojęcie weksla inwestycyjnego. Zostało ono wymyślone na określenie produktu umożliwiającego pozyskanie kapitału. Gwarantem bezpieczeństwa tzw. weksla inwestycyjnego jest jedynie wypłacalność jego wystawcy. W przypadku upadłości, konsumenci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy. Takie inwestycje nie są również gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – wyjaśnił Tomasz Chróstny.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. rocznego obrotu.

RIRM

drukuj