fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko UPC Polska ws. wysokich kosztów rozwiązania umowy

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie przeciwko operatorowi telewizji kablowej UPC Polska. Chodzi o wysokie kosztu rozwiązania umowy przed jej zakończeniem – poinformował urząd antymonopolowy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dzisiaj o wszczęciu postępowania przeciwko operatorowi telewizji kablowej UPC Polska. Dotyczy ono możliwości zastrzegania opłat przewyższających wartość umowy, gdy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy (np. o dostęp do internetu czy telewizji kablowej). [czytaj więcej] 

UOKiK opublikował także przykładowe skargi klientów operatora: „(…) Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację, że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br., kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł. (…)”; „(…) Operator w dniu 30 września 2021 r. wyznaczył termin jej rozwiązania na dzień 01 listopada 2021 r. z naliczeniem kary za rozwiązanie umowy przed upływem okresu zobowiązania w wysokości 2085,15 zł. Nadmieniam, że do końca trwania umowy pozostało 7 miesięcy i licząc po 89 zł kwoty opłat, kwota zapłaty wynosiłaby niecałe 630 złotych. (…)”.

https://twitter.com/UOKiKgovPL/status/1483355621491683328

Jak wyjaśnił UOKiK, jeśli konsument wypowie umowę z operatorem telekomunikacyjnym przed końcem jej obowiązywania, ten drugi ma prawo pobrać opłatę. Nie może być ona jednak wyższa niż przyznana konsumentowi ulga, pomniejszona o czas korzystania z usług. Wysokość ulgi jest wskazana w umowie – chodzi o zawarcie umowy na warunkach promocyjnych.

UOKiK poinformował, że z analizy skarg i zawartych umów wynika, iż UPC Polska może zastrzegać nieadekwatnie wysokie opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem – przewyższają one wartość tych umów, czyli sumę opłat abonamentowych. Z cytowanych skarg konsumentów wynika, że musieliby oni zapłacić więcej za rozwiązanie umowy, niż gdyby płacili co miesiąc za usługi UPC.

„Postępowanie wykaże, czy operator UPC Polska zawyża przyznane konsumentom ulgi, które są podstawą wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Ze skarg wynika, że całkowite koszty związane z zerwaniem umowy mogą przewyższać całkowite koszty związane z jej kontynuowaniem. Może to prowadzić do sytuacji, w której konsument zmuszony jest kontynuować usługę z obawy przed niewspółmiernie wysoką opłatą” – powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Chróstny.

UOKiK podał, że postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu. Urząd stwierdził także, że to niejedyne działania urzędu w tym obszarze. W toku są postępowania wyjaśniające wobec Netii oraz Vectry, w których UOKiK sprawdza, czy operatorzy zastrzegają opłaty za wypowiedzenie umowy przez konsumentów, które są wyższe niż wysokość abonamentu. Jak dodano, prezes UOKiK nie wyklucza dalszych działań wobec innych podmiotów.

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl