fot. PAP/Tomasz Gzell

UOKiK nałożył kary na AmeriGas oraz Linde Gaz

UOKiK nałożył kary za koncentrację bez zgody Urzędu i brak współpracy. Sankcje dotyczą dwóch polskich spółek: AmeriGas oraz Linde Gaz.

Pierwsza decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu kary finansowej dotyczy spółki AmeriGas Polska.

– Ta spółka (AmeriGas Polska – red.) przejęła kontrolę nad Centrum Dystrybucji Gazu w Gdyni bez uzyskania wcześniejszej zgody prezesa UOKiK, mimo że ciążył na niej taki obowiązek. Firma miała tego świadomość, bo w innej sprawie występowała o zgodę – stwierdził Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

AmeriGas mogło wywierać wpływ na kluczowe decyzje w sprawie gdyńskiego Centrum Dystrybucji Gazu. W tym przypadku – jak zaznaczył prezes UOKIK-u Tomasz Chróstny – przedsiębiorca podjął działania świadomie i wbrew obowiązującemu prawu.

– W tej sprawie nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących i zdecydowałem o nałożeniu sankcji finansowych na AmeriGas Polska w wysokości ponad 720 tys. zł – powiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kolejna decyzja o karze finansowej dotyczy spółki Linde Gaz Polska w Krakowie. W trakcie analizy jednej ze zgłoszonych spraw z zakresu koncentracji na rynku ciekłego dwutlenku węgla, prezes Urzędu zdecydował o przeprowadzeniu badania rynku.

– Skierowaliśmy pytania do przedsiębiorców. Odpowiedź od tej spółki (Linde Gaz Polska  – red.) wpłynęła dwa miesiące po wyznaczonym terminie. W związku z tym nałożyłem karę finansową w wysokości 120 tys. zł – podkreślił Tomasz Chróstny.

Celem badania rynku jest ocena stanu konkurencji i koncentracji. Gromadzone dane niezbędne są do określenia m.in. pozycji rynkowej uczestników koncentracji i ich konkurentów.

 

TV Trwam News

drukuj