fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Poszkodowani w aferze GetBack spotkają się z kierownictwem UOKiK

Przedstawiciele ,,Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack” spotkają się dziś z kierownictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedmiotem rozmów będzie omówienie prowadzonych przez UOKIK postępowań dot. bezpośrednio poszkodowanych w aferze GetBack. 

Stowarzyszenie stara się odzyskać całość środków zainwestowanych w obligacje, ale nie od GetBack, tylko od banków, które te instrumenty oferowały. Przedstawiciele Stowarzyszenia spotkają się z członkami departamentu prowadzącego szereg postępowań wyjaśniających względem firm, które mogły wprowadzać w błąd klientów w sprawie warunków i możliwości inwestycji w obligacje.

Poszkodowani obligatariusze GetBack będą chcieli dowiedzieć się między innymi, na jakim etapie są te postępowania – mówi prezes stowarzyszenia Artiom Bujan.

– UOKiK prowadził w tym zakresie postępowanie. Chcemy zapytać, na jakim jest ono etapie, kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek orzeczeń UOKiK, żeby później firmy, które najprawdopodobniej wprowadzały klientów w błąd, poniosły za to odpowiedzialność. Można wykorzystywać takie postępowanie w celu odzyskania całości tych środków – mówi Artiom Bujan.

Afera GetBack wybuchła w kwietniu ubiegłego roku. Poszkodowani w niej nabywali obligacje, nieświadomi ryzyka, ulegając manipulacjom banków i maklerów.

Stowarzyszenie Artioma Bujana szacuje, że w wyniku afery obligatariusze-osoby fizyczne stracili w skali kraju ponad 2 mln zł. O pomoc w odzyskaniu tych środków poszkodowani zwracają się też do rządu, prokuratury czy KNF.

RIRM

drukuj