fot. twitter.com/MFIPR_GOV_PL

Unijne fundusze dla Podlasia

Resort funduszy i polityki regionalnej kontynuuje konsultacje wokół Umowy Partnerstwa. Dziś wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak tłumaczyła, w jaki sposób z unijnych środków na lata 2021-2027 skorzysta województwo podlaskie.

2021 rok to nowa pula środków unijnych dla regionów. Podlasie pod tym względem jest trzecim województwem, jeśli chodzi o przekazane środki na jednego mieszkańca. To dlatego, że jest jednym z najmniej zamożnych regionów.

– Przy podziale środków na regiony, wskaźnik zamożności był głównym wskaźnikiem wyznaczającym ich wielkość, ale oprócz zamożności to również liczba mieszkańców, to również ubytek mieszkańców w latach 2014-2018 – wyjaśniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przy podziale środków brane pod uwagę były też nakłady na prace badawczo-rozwojowe, dostępność transportowa czy stopień bezrobocia – mówiła wiceminister. W ramach programu regionalnego województwo podlaskie otrzyma 992 mln euro. Z kolei blisko 7 mld euro pozostaje do rozdysponowania w ramach dodatkowych programów.

– Województwo podlaskie jest też jednym z sześciu województw, które będą mogły skorzystać z programu Polska Wschodnia. Ten program to 2,5 mld euro – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Wszystkie te środki dają kwotę 839 euro na jednego mieszkańca tylko z funduszy unijnych. Pomoc będzie dedykowana głównie na cele służby zdrowia, innowacji, cyfryzacji, ochrony środowiska i infrastruktury.

– Województwo podlaskie będzie odbiorcą inwestycji, które będą realizowane w ramach krajowego planu odbudowy i one również wzmocnią potencjał rozwojowy tego województwa. Oczywiście są też środki, które są zarządzane z poziomu krajowego – wskazała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Te środki to realna pomoc dla województwa. Podlasie potrzebuje wzrostu PKB – zwróciła uwagę wiceminister.

TV Trwam News

drukuj