fot. flickr.com

UE znosi system limitu produkcji cukru; KE ma reagować w razie kryzysu

30 września przestaje obowiązywać istniejący prawie 50 lat system kwot produkcji cukru, który wyznaczał limity dla poszczególnych państw członkowskich. To ostatni system kwot rolnych, jaki miała Unia Europejska. Komisja Europejska zapewnia, że w razie problemów będzie interweniować.

„Zniesienie systemu kwot cukrowych to przełomowy moment dla unijnego sektora produkcji cukru. Stanowi ono krok w kierunku urynkowienia wspólnej polityki rolnej. Producenci będą teraz mogli zwiększać sprzedaż na światowych rynkach” – oświadczył dziś unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

Dla Polski, która jest trzecim po Francji i Niemczech producentem cukru w UE, zmiany mogą być szansą, ale też zagrożeniem. Zniesienie kwot mlecznych w 2015 r. doprowadziło do załamania się cen i poważnego kryzysu na tym rynku. Rolnicy, wiedząc o nachodzącej liberalizacji rynku cukru, już zaczęli zwiększać swoje uprawy.

Z szacunków KE wynika, ze w 2017 roku powierzchnia ich upraw będzie o 16 proc. większa niż przed rokiem. W Polsce według szacunków Instytutu Ekonomiki i Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej, w tym roku areał upraw buraków wzrósł o 7 proc., do 220 tys. ha.

System kwot cukru ustanowiono w 1968 r. Wtedy wprowadzono również pomoc dla producentów w formie cen ustalonych na poziomie znacznie przewyższającym ceny na rynku światowym. W 2006 r. państwa członkowskie podjęły decyzję w sprawie zniesienia systemu kwot cukru.

Średnia cena cukru w UE od końca 2016 r. wzrosła do ok. 500 euro za tonę i w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymywała się na stałym poziomie. UE jest światowym liderem w produkcji cukru z buraków cukrowych (ok. 50 proc. łącznej produkcji). Jednak cukier buraczany stanowi zaledwie 20 proc. światowej produkcji cukru. Pozostałe 80 proc. wyrabia się z trzciny cukrowej.

Buraki cukrowe uprawia się w przeważającej mierze w północnej części Europy, gdzie jest ku temu sprzyjający klimat. W UE istnieje tez szereg rafinerii, które przerabiają surowy cukier trzcinowy z importu. W Polsce w sezonie 2016/17 wyprodukowano 2,05 mln ton cukru, co stanowiło 13,3 proc. produkcji w UE.

PAP/RIRM

drukuj