Spotkanie ministrów rolnictwa

Czy polscy rolnicy poszkodowani w wyniku rosyjskiego embarga będą mogli liczyć na większe wsparcie? Dziś w Luksemburgu w tej sprawie odbędzie się spotkanie unijnych ministrów rolnictwa. Dotychczasowa pomoc jest niewystarczająca.

Tematem obrad unijnych ministrów ds. rolnictwa będzie m.in. informacja Komisji Europejskiej nt. konsekwencji wprowadzonego przez Rosję embarga na produkty rolno-spożywcze z UE.

Ministrowie mają też zająć się wnioskiem Polski w sprawie podjęcia dodatkowych środków mających złagodzić skutki rosyjskiego embarga dla rynku mleka i produktów mlecznych. Omówiona ma być też kwestia redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnym. Polskiej delegacji przewodniczy minister rolnictwa Marek Sawicki.

RIRM

drukuj