fot. wikipedia.org

UE pracuje nad regulacjami dotyczącymi jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Rynek lotniczy w Unii Europejskiej nie rozwija się równomiernie – to jest największy problem – ocenił Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury i Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Odniósł się w ten sposób do prac toczących się w organach UE nad regulacjami dotyczącymi jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Komitet zajmujący się zmianami przyjął w tej kwestii dokument. Narzuca w nim agencjom kontroli ruchu lotniczego zwiększenie efektywności poprzez cięcie kosztów o 4,1 proc. w latach 2020-2024.

Polska branża sprzeciwia się takim rozwiązaniom, wskazuje, że inwestycje, modernizacja i wzrost przychodów są konieczne by ruch lotniczy w Polsce i nad Polską mógł się rozwijać. Regulacje unijne zakładają jednak cięcia kosztów.

Według wiceministra infrastruktury Mikołaja Wilda, podstawowy problem Unii Europejskiej dotyczący tych regulacji leży w strukturze rynku lotniczego we Wspólnocie.

Z jednej strony mamy dojrzałe rynki, w których nasycenie inwestycjami już jest i należy pracować nad tym, aby efektywniej wykorzystywać to, co jest czyli infrastrukturę czy sprawniej zarządzać przestrzenią powietrzną. Z drugiej strony mamy rynki, które przez długi okres czasu nie miały możliwości rozwoju, tak jak rynek polski, a które wzrastają niekiedy o kilkanaście procent rok do roku. Z tej perspektywy, jeśli spojrzymy, to pomysł redukcji kosztów – całkowicie zrozumiały tam, gdzie już stworzono pewne rezerwy, czyli na rynkach zachodnich – idzie w całkowicie przeciwnym kierunku niż to, czego potrzebujemy w Polsce, czy na innych rynkach rozwijających się, czyli inwestowania by pasażerowie mogli komfortowo podróżować wskazywał Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wiceminister Mikołaj Wild dodał, że największym wyzwaniem negocjacji w sprawie przepisów o jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej będzie uwzględnienie specyfiki polskiego rynku.

Polska kwalifikuje się do pełnienia jednej z pierwszoplanowych ról na europejskim rynku lotniczym – podkreślił.

RIRM

drukuj