fot. twitter.com/MinSrodowiska

[TYLKO U NAS] Prof. Jan Szyszko: Polityka klimatyczna to idealne narzędzie kreowania dobra dla człowieka, z pożytkiem dla przyrody

Trwa szczyt klimatyczny w niemieckim Bonn. Szef polskiej delegacji, minister środowiska prof. Jan Szyszko, spotkał się dziś z przedstawicielami Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

Było to niezwykle ważne spotkanie, ponieważ związki zawodowe dbają o prawa człowieka – podkreślił prof. Jan Szyszko.

– Niezwykle ważne spotkanie, dlatego że to właśnie związki zawodowe dbają o prawa człowieka, a prawa człowieka to prawo do pracy, prawo do tego, żeby mieć rodzinę, żeby mieć zdrową rodzinę, żeby długo żyć, a równocześnie żeby było młode pokolenie, które będzie utrzymywało tych, którzy chcą długo żyć. Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju i w związku z tym to spotkanie było niezwykle ważne – wskazał.

Istotną kwestią jest stworzenie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych – zwrócił uwagę minister środowiska.

– Nie można mówić o polityce klimatycznej świata, gdzie podmiotem tej polityki nie jest człowiek, a więc tworzenie miejsc pracy na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Niezwykle ważne jest stworzenie miejsc pracy na terenach niezurbanizowanych po to, aby tam człowiek trwał, żeby użytkował te zasoby przyrodnicze, aby służyły człowiekowi, a równocześnie żeby w ten sposób działał, aby te zasoby nie ulegały pogarszaniu, a pomnażaniu tam, gdzie zostały zniszczone – akcentował.  

Współpraca ze związkami zawodowymi na różnych szczeblach to fundament polityki prowadzonej w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość – zauważył prof. Jan Szyszko.

– Współpraca ze związkami zawodowymi na szczeblu światowym, jak również na szczeblu lokalnym, jest fundamentem tej polityki, którą w tej chwili w Polsce realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Polityka klimatyczna to właśnie idealne narzędzie kreowania dobra dla człowieka, z pożytkiem dla przyrody  i dla samego człowieka – powiedział minister.

TV Trwam News/RIRM

drukuj