fot. twitter.com/MinSrodowiska

[TYLKO U NAS] Prof. J. Szyszko: Region Karpat jest ważnym obszarem dla całej Europy

Polska od 2006 r. integruje działalność w regionie Karpat włączając w to inne państwa, by stworzyć jedność gospodarczą zmierzającą w kierunku możliwości racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, zarówno dla dobra człowieka, jak i przyrody – wskazywał minister środowiska Jan Szyszko w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja. Szef resortu reprezentował Polskę podczas obrad tzw. konwencji karpackiej.

Na Węgrzech zakończyło się dziś piąte spotkanie stron porozumienia tzw. konwencji karpackiej. W obradach uczestniczyli Ministrowie Środowiska Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii oraz Serbii i Ukrainy.

– Chcemy działać w ten sposób, aby wspólnymi siłami – w ramach tego niezwykle ważnego miejsca w Europie – rozpocząć wspólną politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli wpisanie zasobów przyrodniczych do rozwoju gospodarczego regionu Karpat. Ten region jest niezwykle ważny, ponieważ  wprawdzie zamieszkują ten obszar ludzie, którzy mówią różnymi językami, ale gdy popatrzy się na ich mentalność – to mają wielkie podobieństwo w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa przyrodniczego – powiedział prof. Jan Szyszko.

Minister środowiska zwrócił uwagę, że region Karpat jest ważnym obszarem dla całej Europy.

– Znajdują się tu źródła trzech wielkich zlewni wód, a mianowicie zlewni Morza Czarnego, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. W tym miejscu występuje też duża lesistość. Poprzez odpowiednią politykę leśną można doprowadzić do tego, aby ten region był coraz bardziej istotny z punktu widzenia dobrej wody dla całej części Europy, która leży w tych zlewniach, oraz zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe –  zaznaczył polityk.

Obecnie  działalność w zakresie konwencji karpackiej obejmują na trzy lata Węgry. Dziś zapadła decyzja, że od 2020 r. politykę w tym kierunku będzie kontynuowała Polska.

– Polska od 2006 r. integruje działalność w regionie Karpat włączając w to inne państwa, by stworzyć jedność gospodarczą zmierzającą w kierunku możliwości racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, zarówno dla dobra człowieka, jak i przyrody – mówił prof. Jan Szyszko.

W piątek odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej. Na tym spotkaniu poruszone zostaną kwestie polityki klimatycznej pod kątem uczestniczenia Europy w Porozumieniu Paryskim.

RIRM

drukuj