Prof. Szyszko odpowiada unijnym ministrom środowiska ws. Puszczy Białowieskiej

Minister środowiska prof. Jan Szyszko wystosował list do szefów resortów środowiska państw Unii Europejskiej ws. Puszczy Białowieskiej. To odpowiedź na międzynarodowe zainteresowanie tematem Puszczy oraz prowadzonych prac na jej terenie.

W liście minister Jan Szyszko przedstawia program działań na rzecz Puszczy Białowieskiej, który jest obecnie realizowany. Chodzi przede wszystkim o konieczne prace wycinkowe, mające wyeliminować kornika drukarza. Takie działania są wykonywane na obszarze 2/3 terenu Puszczy.

Jednocześnie na 1/3 terytorium nie są prowadzone żadne prace. Ma to pozwolić na sprawdzenie, co jest korzystniejsze: prace ochronne czy zupełny brak ingerencji człowieka.

Do przedstawienia haromonogramu prac w Puszczy ministrom środowiska Wspólnoty zobowiązuje nas prawo Unii Europejskiej – wskazuje prof. Jan Szyszko.

Do tego listu załączone są mapy z występującymi gatunkami (tych map jest kilkadziesiąt). Kolejne mapy będą dostarczane. Każdy z ministrów Unii Europejskiej, jak również każdy z państwa, może wejść na stronę internetową Ministerstwa Środowiska i zobaczyć, jak wygląda stan obecnie występujących gatunków, jaki jest stan drzewostanów i jaki jest stan siedlisk. Każdy będzie mógł również obserwować, co będzie się działo w tej części, w której nie dokonujemy żadnych działań ochronnych, jak wielu sobie tego życzy. Natomiast na 2/3 terytorium te działania zostaną rozpoczęte – mówi minister Szyszko.

Szef resortu środowiska zapewnia, że ministerstwo bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prace ochronne prowadzone w Puszczy.

Gradacja kornika drukarza na terenie Puszczy Białowieskiej trwa od 2012 r. To z kolei powoduje zamieranie drzewostanów świerkowych, co prowadzi do niszczenia całego środowiska Puszczy.

Minister Jan Szyszko potwierdził, że w kwestii Puszczy Białowieskiej pozostaje w stałym kontakcie z unijnym komisarzem ds. środowiska.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj