[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Przemówienie D. Trumpa w Warszawie różni się od biurokratycznego bełkotu

To przemówienie jest absolutnie wyjątkowe. Ono nawiązuje do przemówień, które były wielkimi tekstami ducha Europy, które były wielkimi tekstami ducha polityki. To jest przemówienie, które niewątpliwie różni się od biurokratycznego bełkotu, a które jest rzeczywiście przemówieniem męża stanu – powiedział w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Etyk i moralista odniósł się do treści wystąpienia amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, wygłoszonego 6 lipca w Warszawie.   

Przemówienie prezydenta USA ma wartość historyczną – ocenił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– Powinniśmy wracać do tego przemówienia jeszcze przez długie miesiące i nawet lata i powinniśmy wracać także z perspektywy historii, bo to przemówienie moim zdaniem ma walor bezwzględnie historyczny – akcentował gość „Aktualności dnia”.

Słuchaczom przemówienia Donalda Trumpa zapewne zapadnie w pamięć nawiązanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku – zaznaczył kapłan.

– Prezydent Trump powiedział coś na kształt pewnego manifestu ideowego, manifestu aksjologicznego, obejmującego całokształt życia politycznego nie tylko w Polsce, w Europie, ale także i w świecie. Natomiast to, co nas – Polaków – mogło uderzyć to przypomnienie pierwszej pielgrzymki papieskiej w 1979 roku i w pewnym sensie pośrednio zwrócenie uwagi na ten dialog, który został wówczas zawiązany – wskazał etyk.

Moralista zwrócił uwagę na słowa „My chcemy Boga”, które – jak zauważył – kojarzą się ze słowami zawartymi w konstytucji USA „My, naród”.

– Chcę zwrócić uwagę na te słowa „My chcemy Boga”. Przyznam się, że one w jakiś sposób kojarzą mi się z tymi słowami konstytucji amerykańskiej, które są świętymi słowami dla Amerykanów: „My, naród”. Wiemy, że inwokacja, ta preambuła, która rozpoczyna konstytucję USA, dla Amerykanów jest rzeczą świętą. W jakimś sensie, w jakimś znaczeniu to jest pamiątka historii, to jest też stworzenie świadomości wspólnoty, wspólnoty narodowej, która mogła decydować o kształcie polityki. „My chcemy Boga” – to jest też zapodmiotowanie naszego narodu – tłumaczył ksiądz profesor.

Słowa „My chcemy Boga” nawiązują do 1050-letniej tradycji narodu polskiego, zapisanej poprzez chrzest – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– My w tych słowach, które przypomniał nam prezydent Trump, wyrażaliśmy naszą podmiotowość. Komuna usiłowała zrobić z nas społeczeństwo socjalistyczne. Dzisiaj komuna w postaci Unii Europejskiej usiłuje zrobić z nas społeczeństwo multikulturowe, pluralistyczne, pozbawione narodowości. „My chcemy Boga” – to jest nawiązanie do naszej tradycji, do naszej 1050-letniej tradycji, zapisanej poprzez chrzest Polski i chrzest całego naszego narodu. To jest przywołanie naszej podmiotowości właśnie jako narodu. To są słowa fundamentalnie ważne – wskazywał kapłan.

Porównując przemówienie Donalda Trumpa z wystąpieniami przywódców z innych państw podczas szczytu G20 w Hamburgu, widać diametralną różnicę w treści – zauważył etyk. W przemowach podczas spotkania w Niemczech zdecydowanie brakuje odniesień do takich pojęć, jak: naród, wiara oraz Bóg – dodał.

– Wystarczy zestawić przemówienie prezydenta Trumpa z przemówieniami, które dzień-dwa po tym wydarzeniu warszawskim zaczęły wybrzmiewać w Hamburgu. Kiedy słyszymy przywódców Unii Europejskiej czy innych państw świata, którzy mówią o poszukiwaniu porozumienia w kategoriach jedności społeczeństwa, które szuka zrozumienia i wartości opartych na demokracji … ja nawet nie chcę parodiować tego bełkotu, który jest absolutnie bełkotem. […] Brakuje tam podstawowych słów, które wybrzmiewają autentyczną wartością, takich słów, jak: naród, dusza, wiara, Bóg. Wiemy przecież na przestrzeni całych dziejów świata, całych dziejów cywilizacji, że bez tych wartości, choćby nawet różnie rozumianych, bez ich wypowiadania nie jesteśmy w stanie zbudować żadnej cywilizacji, żadnej kultury społecznej – podsumował gość „Aktualności dnia”.

Całość rozmowy z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem w „Aktualnościach dnia” można odsłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj