[TYLKO U NAS] J. Kaczyński: Módlmy się, byśmy jako Naród już nigdy nie musieli stawiać czoła jakiemukolwiek totalitaryzmowi

Społeczny obraz pomocy, jaką Polacy udzielali Żydom podczas II wojny światowej, jest z różnych przyczyn wciąż zafałszowany. Stało się tak, w ogromnej mierze, z powodu wieloletniego hołdowania przez polski establishment pedagogice wstydu i wynikającego z niej prowadzenia polityki antyhistorycznej – napisał w liście do uczestników Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja” w toruńskim sanktuarium Jarosław Kaczyński. Módlmy się o to, byśmy jako Naród już nigdy nie musieli stawiać czoła jakiemukolwiek totalitaryzmowi – podkreślił prezes PiS.

Jedną z manifestacji duchowej siły i wolności, dochowywania wierności wartościom, uzewnętrzniania imperatywu przeciwstawiania się nieludzkiemu systemowi była postawa Sprawiedliwych – Polaków ratujących Żydów. Ich wybory były decyzjami heroicznymi – wskazał Jarosław Kaczyński.

Choć wokół szalał terror, choć za pomoc bliźniemu żydowskiego pochodzenia groziła całej rodzinie zazwyczaj okrutnie zadawana śmierć, Sprawiedliwi – na przekór atmosferze strachu i niepewności – ratowali prześladowanych Żydów. Wielu z Nich – jak chociażby rodzina Ulmów, czy rodzina Kowalskich, by odwołać się do najbardziej znanych przykładów – za tę solidarność z drugim człowiekiem płaciła najwyższą cenę – napisał prezes PiS.

Te jakże liczne akty afirmacji człowieczeństwa w czasach dziejowego kataklizmu, jakim była II wojna światowa, czynią Sprawiedliwych naszymi Bohaterami, nakazują nam pielęgnować pamięć o Ich heroizmie oraz szerzyć poprzez pogłębianie wiedzy prawdę o Nich, prawdę o faktycznych rozmiarach pomocy udzielanej Żydom przez Polaków – dodał.

Społeczny obraz tej pomocy jest z różnych przyczyn wciąż zafałszowany – zaznaczył w liście Jarosław Kaczyński.

Stało się tak, w ogromnej mierze, z powodu wieloletniego hołdowania przez polski establishment pedagogice wstydu i wynikającego z niej prowadzenia polityki – by tak rzec – antyhistorycznej. W konsekwencji światowa opinia publiczna, nie posiadając odpowiedniej wiedzy tak o skali pomocy, jak i o realiach polskiego życia pod niemiecką okupacją, podatna jest na wszelkiego rodzaju manipulacje oraz uproszczone publicystyczne tezy – podkreślił prezes PiS i dodał, że temu zjawisku musimy przeciwdziałać.

Jarosław Kaczyński wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczyniają się do kultywowania pamięci Polaków ratujących Żydów, w tym o. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, założycielowi Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

Składając hołd naszym Bohaterom, módlmy się o to, byśmy jako Naród już nigdy nie musieli stawiać czoła jakiemukolwiek totalitaryzmowi – zakończył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

RIRM

drukuj