Tysiąc zniczy z Radomia zapłonie na wileńskiej Rossie

Ponad tysiąc zniczy przekazanych przez mieszkańców Radomia zapłonie w dniu Wszystkich Świętych na wileńskim cmentarzu na Rossie. Zbiórkę świeczek przeprowadziło Stowarzyszenie Kukiz’15.

W akcję włączyła się młodzież licealna oraz działacze innych radomskich środowisk. Jak poinformował szef biura poselskiego Roberta Mordaka (Kukiz’15) Artur Łepecki, w czasie trwającej przeszło dwa tygodnie akcji zebrano ponad tysiąc zniczy. Zostaną one zawiezione do Wilna. „Zapalimy je na grobach, które pozostają bez opieki, bo bliscy pochowanych tam rodaków albo nie żyją, albo wyemigrowali” – podkreślił.

Cmentarz na Rossie jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. Wiele znajdujących się tam grobów jest zapomnianych i zaniedbanych.

W ubiegłym roku radomianie również zbierali znicze na wileński cmentarz. Wówczas pozyskano ponad 600 zniczy, które później zapalono na Rossie. W ten sposób Radom włączył się w akcję „Światełko dla Rossy”, prowadzoną od kilku lat przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. W ub. roku zebrano w sumie 7,5 tys. „Światełek”.

Cmentarz na Rossie liczy 250 lat. Przy głównym wejściu na starą Rossę, na małym wojskowym cmentarzyku znajduje się mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którego krypcie, obok trumny ze szczątkami jego matki, spoczywa serce Naczelnika Państwa. Wokół mauzoleum znajdują się groby żołnierzy poległych w walkach o Wilno w latach 1918-1919 z bolszewikami oraz mogiły żołnierzy Armii Krajowej poległych w walkach o wyzwolenie Wilna w 1944 roku. Po wojnie część tych nagrobków została rozmyślnie zniszczona. Do dzisiaj zachowały się 72 mogiły AK-owców.

Rossa składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego. Na obszarze ponad 10 hektarów jest około 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców. Spoczywają tu między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Na Rossie pochowani są: ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanaviczius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Petras Cvirka, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Szacuje się, że rocznie najstarszą nekropolię Wilna odwiedza około 950 tys. turystów, głównie Polaków.

PAP/RIRM

 

drukuj