[TYLKO U NAS] Prof. Szyszko nt. konferencji w Tucznie: Organizatorzy zastanawiają się nad stanowiskiem Polski, aby udowodnić przewodnictwo w zakresie polityki klimatycznej świata

Organizatorzy zastanawiają się jak powinno wyglądać stanowisko Polski na XXIV konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach po to, aby udowodnić, że Polska jest liderem w zakresie polityki klimatycznej świata, a z drugiej strony zapewnić to liderowanie na przyszłość – mówił w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja b. minister środowiska prof. Jan Szyszko.

W Ośrodku Badawczo-Naukowym w Tucznie rozpoczęła się dzisiaj konferencja pt. „Porozumienie paryskie – szanse zrównoważonego rozwoju – Polski punkt widzenia” [czytaj więcej] . Organizatorami konferencji są „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, przy współudziale „Solidarności” Rolników Indywidualnych, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, jak również Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

– Jest pierwszy dzień obrad. Najpierw jest dzień referatowy, w którym organizatorzy zastanawiają się jak powinno wyglądać stanowisko Polski na XXIV konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach po to, aby z jednej strony udowodnić, że Polska jest liderem w zakresie polityki klimatycznej świata [czytaj więcej], a z drugiej strony zapewnić to liderowanie na przyszłość i pokazać ten polski model rozwoju gospodarczego i go próbować implementować jako model, który będzie akceptowany przez cały świat i z Polski będzie można brać przykład – powiedział poseł PiS.

Gość Radia Maryja akcentował, że innowacyjność polskiego modelu polityki klimatycznej jest bardzo ważna.

– Podczas XXI konferencji klimatycznej w Paryżu, dzięki polskiej dyplomacji, dzięki polskiemu rządowi – wtedy reprezentowanego i kierowanego przez p. Beatę Szydło – udało się powrócić do korzeni konwencji klimatycznej. Główny cel jest taki, aby wszystkie państwa świata uczestniczyły w tej polityce z poszanowaniem specyfiki gospodarczej poszczególnych państw na bazie dobrowolności i po to, aby osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną do połowy obecnego wieku – podkreślił b. minister środowiska.

– Co to jest neutralność klimatyczna? To jest nic innego, jak równoważenie emisji dwutlenku węgla z powodu spalania surowców energetycznych, czyli tych podstawowych nośników energii – takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, czy też ropa – tyle emitować, ile można pochłaniać przez lasy, gleby, żeby regenerować lasy, gleby, by gleby produkowały więcej dobrej żywności, żeby miały większą sprawność, pod względem jakości wody, powietrza, bioróżnorodności – dodał.

Konferencja pt. „Porozumienie paryskie – szanse zrównoważonego rozwoju – Polski punkt widzenia” jest 3-dniowa. Prof. Jan Szyszko podkreśli, że rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Najświętszej Mari Panny w Tucznie, której przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek.

– Między innymi była nakreślona polityka klimatyczna świata, w takim zakresie, czy ta polityka może rzeczywiście dążyć do tego, żeby naprawiać, czy też niwelować podstawowe problemy, jakie na świecie występują. Na świecie podstawowym problemem jest to, że wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, ale spowodowane jest to nie tylko wzrostem emisji spalania, ale również z powodu, że degraduje się gleby, lasy i to jest problem wielki w układzie światowym – zaznaczył polski leśnik.

Gość audycji „Aktualności dnia” zwrócił uwagę, iż degradacja lasów i gleb jest procesem pustynnienia, „to jest pogarszanie jakości wody, to jest zanik bioróżnorodności”, ale to są również problemy związane z głodem oraz brakiem wody.

– Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest istotna z punktu widzenia polityki klimatycznej świata. Polityka klimatyczna UE to walka z polskim węglem, po to, żeby ten węgiel wyeliminować, a węgiel jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Zasoby węgla kamiennego Polski to jest prawie 90 proc. całych zasobów węgla kamiennego UE. Posiadamy również tyle samo węgla brunatnego. Polska jest ogromnym rezerwuarem tego podstawowego nośnika energii – zauważył b. minister środowiska.

– Musimy dbać o to, żeby zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo energetyczne, a również spełnić wymogi założeń polityki klimatycznej świata i mamy ogromna szansę. Nie niszczyć swojego przemysłu, a równocześnie być liderem w zakresie rozwoju gospodarczego w Europie i na świecie – podsumował.

 Całą rozmowę z audycji „Aktualności dnia” z prof. Janem Szyszko można odsłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj