PL: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

[TYLKO U NAS] Prof. J. Żaryn: Wiara ks. kard. S. Wyszyńskiego była głównym fundamentem jego decyzji i rozumienia świata

Komuniści niewątpliwie chcieli zniewolić nasz naród, upodabniając go do narodu sowieckiego. Kościół w Polsce wytoczył przeciwko temu zestaw wspaniałych programów duszpasterskich, które miały nas utrzymać w wolności i nadać jej nowy rys. Wiara Prymasa Tysiąclecia niewątpliwie była głównym fundamentem jego decyzji i jego rozumienia świata zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i z punktu widzenia potrzeb religijnych narodu – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, w programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam.

W niedzielę odbędzie się beatyfikacja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej. Obie postaci znalazły się w bardzo trudnych okolicznościach, dlatego też charakteryzują się bogatymi życiorysami. Stanowią inspirację do podejmowania wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny świat.

– Będziemy świadkami wyniesienia na ołtarze dwojga niezwykle bogatych w swoim życiorysie ludzi. (…) Życie Róży Czackiej załamuje się w wieku 22 lat, gdy traci wzrok. Podejmuje więc dzieło związane z tworzeniem przestrzeni dla ociemniałych. To bardzo ważna funkcja w Kościele. (…) Róża Czacka jest niejako kontynuatorką wyzwania wobec świata doczesnego, który nie chce przyjąć do świadomości, że nie ma ludzi wykluczonych i wszyscy mają prawo do funkcjonowania oraz odczuwania swojej wartości i przydatności dla społeczeństwa. W Laskach tworzy społeczność katolików świeckich, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – powiedział prof. Jan Żaryn.

– Matka swoją ślepotę uznała za błogosławieństwo. Dziękowała Bogu za to, czego doświadczyła. To było życie pełne łask, które dźwigała i była w związku z tym szczęśliwa. To coś, co ciężko jest zrozumieć człowiekowi zdrowemu – dodał.

Ks. kard. Stefan Wyszyński odegrał ogromną rolę w historii Polski. Gość Telewizji Trwam zaznaczył, że kapłaństwo Prymasa Tysiąclecia „wpisuje się w ciąg polskiego duchowieństwa, który wiąże się z umiłowaniem Boga i ojczyzny”.

– Miłość do Boga i ojczyzny jest spójna i nierozdzielna. Najbliższe pokolenia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego to powstańcy styczniowi i kapłani, którzy ich wspierali. Święty Rafał Kalinowski, św. Albert Chmielowski czy bł. Honorat Koźmiński to wzorce także dla Prymasa. (…) To jest wizja kapłaństwa polskiego, które niesie w sobie wartość, jaką jest miłość do ojczyzny i jej potrzeb – podkreślił dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Prof. Jan Żaryn wskazał, że „ks. kard. Stefan Wyszyński nie uciekał od odpowiedzialności, którą niósł dorobek polskiego kapłaństwa, tylko go wypełniał nowymi wyzwaniami”.

– II wojna światowa dla Prymasa to z jednej strony niesienie pomocy duszpasterskiej, z czego zaczął się wykluwać Instytut Prymasowski, a z drugiej strony bycie powstańcem warszawskim. Wkroczył on więc niejako w rolę ks. Stanisława Brzózki i powstańców styczniowych, którzy są dla niego bohaterami. (…) II wojna światowa wpłynęła na rozumienie przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego kapłaństwa oraz wizji umiłowania Boga i ojczyzny w praktyce – zaznaczył.

Gość „Rozmów niedokończonych” powiedział, że „wiara Prymasa niewątpliwie była głównym fundamentem jego decyzji i jego rozumienia świata zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i z punktu widzenia potrzeb religijnych narodu”.

– Ks. kard. Stefan Wyszyński nie mówił o sobie, że jest politykiem, ale w skutkach swoich działań nim był. Druga strona wszystko widziała w kategoriach politycznych. Komuniści niewątpliwie chcieli zniewolić nasz naród, upodabniając go do narodu sowieckiego. (…) Kościół w Polsce wytoczył przeciwko temu zestaw wspaniałych programów duszpasterskich, które miały nas utrzymać w wolności i nadać jej nowy rys. Program Wielkiej Nowenny i przebieg roku milenijnego to dopełnienie procesu budowania wspólnoty narodowej – zwrócił uwagę prof. Jan Żaryn.  

radiomaryja.pl

drukuj