111 rocznica urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego

 Z tej okazji w Zuzeli, rodzinnej miejscowości ks. kardynała zaplanowano Uroczystości Prymasowskie. Mszy św. przewodniczył ks. biskup łomżyński Janusz Stepnowski. 

Uroczystości rozpoczęły się w miejscu urodzenia, chrztu i lat dziecięcych Prymasa. Uroczystości Prymasowskie to również okazja do pierwszego w historii zjazdu krewnych Księdza Prymasa z Rodu Wyszyńskich i Karpiów. Prymas Tysiąclecia urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich.

 

Stefan Wyszyński rok pracował jako wikariusz w katedrze włocławskiej, następnie podjął studia z prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wojny pełnił m.in. posługę kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą, prowadził też wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Po wojnie był rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 r. został mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. Przez 33 lata stał na czele Kościoła w Polsce jako prymas i przewodniczący Konferencji Episkopatu.

 

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy papieża Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 r. Obecnie trwa etap rzymski procesu. 27 marca 2012 r. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński otworzył w Szczecinie proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy kobiety, która w wieku 19 lat zachorowała na raka tarczycy, zaś dzięki modlitwom za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia została całkowicie wyleczona.

drukuj