[TYLKO U NAS] Prof. G. Uścińska: Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o poddaniu kwarantannie jest zrównana ze zwolnieniem lekarskim o niezdolności do pracy z powodu choroby

Żeby mieć prawo do zasiłku chorobowego, czy wcześniej wynagrodzenia, musi być wystawiona decyzja inspektora sanitarnego. W niektórych wypadkach, kiedy jest podejrzenie o szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną – wydana przez lekarza – zaznaczyła prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa do 27 marca ZUS ograniczył obsługę klientów w swoich placówkach.

– To wcale nie oznacza, że nie pracujemy. Pracujemy codziennie, nadal obsługujemy naszych klientów, ale poprzez platformę usług elektronicznych i przez infolinię. Przypominam numer telefonu: 22 560 16 00. Można do nas przysyłać pytania także poprzez maila. Oczywiście na wszystkie odpowiadamy. Przed naszymi placówkami terenowymi istnieje możliwość papierowego złożenia swoich wniosków i innych spraw. Od wczoraj uruchomiliśmy nowe linie telefoniczne. Numer 22 290 87 01 na temat świadczeń w czasie kwarantanny lub izolacji, a także w zakresie obsługi zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola, innej placówki opiekuńczej. Drugi uruchomiony wczoraj numer: 22 290 87 02 to linia, którą dedykujemy, jeżeli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców (…). Kluczową kwestią są dla nas badania lekarskie, rehabilitacja lecznicza, dlatego kolejny numer: 22 290 87 03. Jest to obsługa wszystkich wniosków dotyczących odwołań, badań lekarskich, rehabilitacji leczniczej –  wskazała prof. Gertruda Uścińska.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach rodzice mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on na dzieci do 8. roku życia lub do 14 lat, jeśli dziecko jest chore lub niepełnosprawne.

– Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. do pracodawcy. To uprawnienie przysługuje nie tylko pracownikowi, ale prowadzącym działalność gospodarczą, zleceniobiorcom (osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym). Także samozatrudnieni, prowadzący działalność zleceniobiorcy mają prawo do tego specjalnego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To uprawnienie w żaden sposób nie ogranicza tradycyjnych uprawnień opiekuńczych, które w polskim systemie prawnym funkcjonuje od wielu lat i które także jest wykorzystywane dzisiaj (…). To jest 80 proc. podstawy wymiaru, czyli przychodu czy wynagrodzenia, od którego płacimy składkę na ubezpieczenie społeczne – poinformowała gość TV Trwam.

Decyzję o poddaniu kwarantannie osoby, która przebywa na terytorium Polski, wydaje Państwowy Inspektor Sanitarny. Jego decyzja jest zrównana ze zwolnieniem lekarskim wydanym przez lekarza o niezdolności do pracy z powodu choroby.

– W polskim systemie ubezpieczeń społecznych za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny przysługuje najpierw dla pracowników wynagrodzenie ze stosunku pracy do 33 dni, czyli wypłaca to wynagrodzenie pracodawca, a powyżej 33 dnia już my, jako instytucja ubezpieczeniowa, rozpoczynamy wypłatę. Żeby mieć prawo do tego zasiłku chorobowego, czy wcześniej wynagrodzenia, musi być wystawiona decyzja inspektora sanitarnego. W niektórych wypadkach, kiedy jest podejrzenie o szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną – wydana przez lekarza – mówiła prezes ZUS.

Prof. Gertruda Uścińska przyznała, że w obecnej sytuacji bardzo pomocna jest elektronizacja. „Na dzień 18 marca w systemie mamy odnotowane 2 mln 74 tys. 763 elektroniczne zwolnienia” – zaznaczyła.

– W poniedziałek mieliśmy ogromny wzrost – 323 tys. 487. To największa liczba w ogóle w tej krótkiej jeszcze historii elektronicznych zwolnień. Przeciętnie w poniedziałki było ok. 160-170 tys., a w tej chwili widzimy, że rzeczywiście ta tendencja jest wzrostowa. Nawet przy takim dużym wzroście e-zwolnień można zupełnie inaczej zaistniałą sytuacją zarządzać. Automatyzacja, elektronizacja to właściwy kierunek z punktu widzenia zmian w państwie, w instytucjach publicznych (…). Jesteśmy także w trakcie ustalania rozwiązań prawnych dla osób, które wracają do kraju i mają przymusową 14-dniową kwarantannę – powiedziała gość „Rozmów niedokończonych”.

radiomaryja.pl

drukuj