Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. dr hab. G. Uścińska o tzw. emeryturach czerwcowych: Zostaną zrównane zasady waloryzacji emerytur kwartalnych i rocznych bez względu na to, kiedy złoży się wniosek

Z urzędu ZUS przeliczy już według nowego prawa świadczenia za ok. 12 tys. świadczeniobiorców, którzy przechodzili na emeryturę czy złożyli wnioski w miesiącu czerwcu, kiedy te zasady nie były stosowane. Przypominam, że świadczeniobiorcy nie muszą dokonywać jakichkolwiek działań, wniosków. To będą działania wykonane z urzędu, tak żeby mogli oni skorzystać już z nowych zasad, a więc zrównania wszystkich uprawnionych w zasadach waloryzacji i kwartalnej, i rocznej bez względu na to, kiedy chcą złożyć wniosek o emeryturę – powiedziała prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, we wtorkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

ZUS zakończył waloryzację kont ubezpieczonych

Po czerwcowej waloryzacji stany kont ubezpieczonych, zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrosły o 5,41 procent. Kapitał na kontach zwiększył się łącznie o niemal 164 mld złotych – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Uścińska: Tarcze, które realizujemy odegrały fundamentalną rolę z punktu widzenia stabilizacji działalności dla wielu podmiotów

Wszystkie Tarcze, które realizujemy od marca ubiegłego roku  – w tej chwili przygotowujemy się do realizacji Tarczy Kryzysowej 9.0 – odegrały fundamentalną rolę z punktu widzenia stabilizacji działalności dla wielu podmiotów. Przypomnijmy, że udzielaliśmy i nadal udzielamy zwolnień ze składek – mówiła w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes ZUS: Poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli maksymalnie trzykrotnie skorzystać ze świadczenia postojowego. „Poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa” – podkreśla prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Uścińska o emeryturach: 1 marca to data kluczowa, wyznaczająca rozpoczęcie wypłaty zwaloryzowanych świadczeń emerytalno-rentowych

1 marca to data kluczowa, wyznaczająca rozpoczęcie wypłaty zwaloryzowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Dziś świadczenia, na podstawie obowiązującego prawa,  zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 4,24 procent – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.