fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] P. Mucha: Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to remedium, które może być rozwiązaniem problemów wymiaru sprawiedliwości

Główne bolączki wymiaru sprawiedliwości to brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i kwestia przewlekłości postępowań. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to remedium, które może być rozwiązaniem obu problemów mówił na antenie Radia Maryja w środowej audycji „Aktualności dnia” Paweł Mucha, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prezydent RP Andrzej Duda zainaugurował 13 kwietnia pierwsze posiedzenie zespołu ds. sędziów pokoju. Zdaniem głowy państwa polskie sądownictwo cierpi z powodu dwóch istotnych problemów.

– Pan prezydent bardzo trafnie mówi o tym, że dwie główne bolączki wymiaru sprawiedliwości to brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości w takim stopniu, w jakim byśmy oczekiwali i kwestia przewlekłości postępowań. To jest głos powszechny. Trafna uwaga pana prezydenta odzwierciedla to, co o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości myślą Polacy, ale także to, co myślą osoby, które zawodowo zajmują się prawem – zaznaczył doradca prezydenta RP.

Sędziowie pokoju mogliby rozwiązać oba te problemy naraz.

– Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to remedium, które może być rozwiązaniem obu problemów, bo z jednej strony jest to powierzenie spraw drobnych – czy to cywilnych, czy to karnych – w ręce osób, które cieszą się zaufaniem społeczności lokalnej, które mogłyby być powoływane na podstawie wyboru dokonywanego przez społeczeństwo, a po drugie byłoby to bardzo znaczące odciążenie sądów, bo przekazanie spraw drobniejszych do sędziów pokoju to zarazem krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy w ogóle – tłumaczył gość Radia Maryja.

Głosy mówiące o potrzebie wprowadzenia do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów pokoju pojawiają się już od dłuższego czasu, jednak prezydent zdecydował się teraz na podjęcie działań w tym zakresie.

Prezydencki doradca zwrócił uwagę, że instytucja sędziów pokoju jest zakorzeniona w polskiej tradycji prawnej.

– Tradycja funkcjonowania instytucji sędziów pokoju na ziemiach polskich jest jeszcze XIX-wieczna, a w niepodległej II Rzeczypospolitej także mieliśmy tego typu praktykę – podkreślił Paweł Mucha.

Dodał, że w tej kwestii można się też odwoływać do wzorców z innych krajów, w których także funkcjonuje instytucja sędziów pokoju, jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikę polskich warunków.

– Jednym z głównych problemów czy zagadnień, które są do podjęcia w toku prac i o których wczoraj mówił także pan prezydent, to kwestie związane z potencjalną koniecznością zmiany konstytucji, tak żeby, zachowując postępowanie dwuinstancyjne, wprost ująć w ramy konstytucyjne instytucję sędziów pokoju – wskazał gość „Aktualności dnia”.

Paweł Mucha stwierdził, że obywatele, oceniając działanie wymiaru sprawiedliwości, oceniają tym samym funkcjonowanie państwa.

– Jeżeli prawo do sądu ma być prawem realnym, to mówimy tutaj nie tylko na gruncie art. 45. konstytucji, ale także w społecznym odczuciu o tym, że wyrok w sprawie powinien zapadać tak szybko, jak jest to możliwe – zwrócił uwagę.

Odnosząc się do opinii środowiska sędziowskiego na temat pomysłu powołania instytucji sędziów pokoju, doradca prezydenta RP wskazał, że na inauguracyjnym posiedzeniu zespołu ds. sędziów pokoju był obecny przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

– Przewodniczący Krajowej Rady Sadownictwa Paweł Styrna bardzo wyraźnie wskazywał, że w imieniu KRS-u, a więc organu konstytucyjnego, deklaruje wolę współpracy z Kancelarią Prezydenta RP i z zespołem powołanym przy panu prezydencie, żeby te rozwiązania wprowadzać – oznajmił.

Sposób powoływania sędziów pokoju będzie przedmiotem prac zespołu podczas następnych spotkań. Najbliższe zostało zwołane na 26 kwietnia.

– Kiedy mówimy o instytucji sędziów pokoju, mamy na myśli też kilka aspektów, jeżeli chodzi o kwestie do uregulowania. Z jednej strony jest to kwestia rozważania czy potrzeby ewentualnej zmiany konstytucji, z drugiej strony są to kwestie ustrojowe związane z organizacją tych sądów, wyborem sędziów  – wyjaśnił doradca prezydenta RP.

Wskazał, że powstają już pewne projekty ustaw opracowane m.in. przez Pawła Kukiza i podczas spotkań zespołu będzie toczyć się w ich sprawie debata.

– Zespół będzie przedkładał propozycje dla pana prezydenta, a pan prezydent będzie finalnie decydował o kształcie tych propozycji. Można się więc spodziewać dwóch czy trzech projektów, z których jeden może być projektem zmiany konstytucji, ale na pewno jesteśmy bardzo zdeterminowani i przygotowani do pracy merytorycznej – mówił Paweł Mucha.

Całość rozmowy jest dostępna [tutaj].

 

radiomaryja.pl

drukuj