[TYLKO U NAS] O. dr T. Rydzyk CSsR do uczestników konferencji w WSKSiM: Oby wam nie zabrakło sił, oby wam nie zabrakło determinacji! Tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi

Oby wam nie zabrakło sił, oby wam nie zabrakło determinacji! Lasy, rolnictwo, myśliwi – wszyscy. Razem. Tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR na otwarciu konferencji Europejski Zielony Ład – Szanse i Zagrożenia. Konferencja odbywa się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Gdy patrzę na globalizację , gdy patrzę na łączenie się narodów, to się cieszę, że współpracują ze sobą, Bo jesteśmy na ziemi jak naczynia połączone. Potrzeba nam różnych ludzi o różnych charyzmatach, różnych posługach. To jest potrzebne. Tylko potrzebny jest również rozum. Potrzebna jest etyka – podkreślał o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Zwrócił przy tym uwagę na konieczność właściwego rozumienia tego słowa, bowiem termin „etyka” jest obecnie niejednoznaczny, co pokazują tezy głoszone przez niektórych współczesnych etyków. Ich poglądy niewiele mają wspólnego z moralnością, a prezentowana przez nich ideologia jest raczej wypaczeniem etyki.

Zaznaczył, że etyka chrześcijańska różni się nawet wśród chrześcijan. Różnice zauważyć można chociażby pomiędzy etyką katolicką a protestancką.

– A etyka koraniczna? Etyka talmudyczna? Jaka etyka, skoro etyka jest przeciw etyce? – pytał duchowny.

Podkreślił, że cieszy się, iż nadal są ludzie, którym zależy na dobru Polski.

– Chwała Panu! Oby wam nie zabrakło sił, oby wam nie zabrakło determinacji! Lasy, rolnictwo, myśliwi – wszyscy. Razem. Tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi – mówił rektor-założyciel WSKSiM.

Przypomniał przy tym postać śp. prof. Jana Szyszko, który walczył o Puszczę Białowieską pustoszoną przez korniki, kiedy wszyscy inni, łącznie z polskimi decydentami, bali się ingerować.

– Miejmy odwagę szukać prawdy, ale i głosić prawdę – zwrócił uwagę o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Podkreślił też, że konieczne jest prowadzenie właściwie rozumianej polityki. Do tego potrzeba jednak odpowiednich ludzi.

– Trzeba się modlić o odważnych polityków, nie politykierów, bo polityka to jest roztropna troska  dobro wspólne – zaznaczył dyrektor Radia Maryja.

Dodał, że należy zajmować się polityką, gdyż jest to przejaw troski o ojczyznę.

– Polityka pochodzi od greckiego słowa „polis” – „miasto-państwo”. Polis to były małe miasta, które były też państwami. Kto się interesował miastem, angażował się w jego budowę, to był polityk. A kto się nie interesował, nazywany był „idiotos”. Nie będę tłumaczył tego słowa – mówił duchowny.

radiomaryja.pl

drukuj