Konsekracja kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

W przypadającą dziś 96. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Transmisję z uroczystości przeprowadzą Radio Maryja i TV Trwam.

Świątynia to jedno z dzieł powstałych przy Radiu Maryja. Znajduje się w pobliżu kampusu akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Powstała dzięki ofiarności Polaków żyjących zarówno w Ojczyźnie jak i poza jej granicami. Budowa kościoła rozpoczęła się 20 czerwca 2012 roku.

Świątynia pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. JP II jest wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka.  Prof. Piotr Jaroszyński wykładowca KUL i WSKSiM zwraca uwagę, że to Ojciec św. Jan Paweł II był autorem wyrażenia – „Nowa ewangelizacja”. Prof. zauważa, że JP II dostrzegał potrzebę nowej ewangelizacji w zmieniających się warunkach.

– „Nowa ewangelizacja” to znaczy, ewangelizacja, która ma miejsce w nowych warunkach, w jakich znalazł się świat, w szczególności świat zachodni. Taki wzrost antychrześcijański ma miejsce w skutek działania różnych ideologii i propagandy. Dlatego „nowa ewangelizacja” to coś więcej, niż tylko ewangelizacja ludów, które nigdy nie słyszały o Chrystusie, ale odnosi się właśnie do tych narodów, które żyły chrześcijaństwem, ale później od Chrystusa odeszły – zaznacza prof. Piotr Jaroszyński.

Jak mówi ks. bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, ta świątynia to ogromny dar Boży stworzony przez ludzkie ręce, który ma wieloraki wymiar.

– Jest to świątynia, która będzie ośrodkiem wychowania najpierw religijnego według, zwłaszcza fatimskiego orędzia i cały ten związek między świętym Janem Pawłem II, a tajemnicą fatimską – on się w tej świątyni odezwie, a przy tym historyczna rola tego Centrum. Mam tu na myśli kaplicę o znaczeniu ogólnopolskiej historii włącznie z Chrztem Polski i pamięć Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali rodziny żydowskie – podkreśla ks. bp Stanisław Stefanek.

Sercem świątyni jest papieska kaplica i znajdująca się w niej ikona Matki Bożej Częstochowskiej, z prywatnej kaplicy Papieża Polaka – mówi inż. Andrzej Ryczek, architekt świątyni.

– Ta kaplica jest jak gdyby brylantem oprawionym w tę obręcz świątyni. Stanowi wydzieloną przestrzeń architektoniczną. Wszystkie widoczne detale tej kaplicy są prawie wierną repliką kaplicy watykańskiej – ona tylko architektonicznie została trochę rozszerzona frontowo, ażeby wierni, którzy się tu zgromadzą mieli lepsze zaoczenie przestrzeni samego prezbiterium, ołtarza, celebrantów. To jest bardzo istotny element, jak również ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która w tejże kaplicy przez 25 lat się znajdowała. Tutejsi ojcowie otrzymali ją w prezencie od śp. księdza Drozdka – wyjaśnia inżynier.

Uroczystości rozpoczną się koncertem o godzinie 10:30. W południe zebrani odmówią modlitwę Anioł Pański oraz modlitwę różnicową, a o godz. 15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W programie jest także procesja dziejów.

Centralnym punktem uroczystości będzie Msza. św. o godzinie 15.30. W koncelebrze będzie uczestniczyć ponad 300 kapłanów, w tym księży kardynałów i biskupów. Konsekracji świątyni dokona ks. kard. Zenon Grocholewski, Legat Papieski.

W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz samorządowych a także pielgrzymi.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj