fot. PAP/Sebastian Duda

[TYLKO U NAS] Mec. Ł. Bernaciński: W przypadku zagrożenia epidemicznego może zmienić się forma realizacji opieki duszpasterskiej, ale nie może być ona zignorowana czy zakazana. Konstytucja obowiązuje także na terenie szpitali

Wolność sumienia i religii jest niezależna od reżimu sanitarnego. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego może zmienić się forma realizacji opieki duszpasterskiej, ale nie może być ona całkowicie zignorowana czy zakazana. Art. 53 konstytucji gwarantuje wolność sumienia i religii każdemu, a konstytucja obowiązuje także na terenie szpitali – wskazał mec. Łukasz Bernaciński z Centrum Analiz Legislacyjnych Instytut Ordo Iuris, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Ordo Iuris interweniuje w obronie praw pacjentów do korzystania z opieki duszpasterskiej. Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, że pacjenci coraz częściej pozbawiani są takiej możliwości wbrew artykułowi 53 polskiej konstytucji. O sprawie poinformował mec. Łukasz Bernaciński z Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris. [czytaj więcej].

– Faktycznie jest tak, że wolność sumienia i religii jest niezależna od reżimu sanitarnego. Jest ona zakotwiczona w godności osoby ludzkiej, którą uznaje i gwarantuje ustawodawca w art. 53 konstytucji. Prawo pacjenta do skorzystania z opieki duszpasterskiej znalazło swoją ustawową konkretyzację w rozdziale 10 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 36-38). Zgodnie z tymi przepisami pacjent przebywający w podmiocie leczniczym, ma prawo do opieki duszpasterskiej, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia – to szpital jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania – powiedział mec. Łukasz Bernaciński.

W tej samej ustawie jest także art. 5, który mówi o tym, że kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta, a więc nie z wolności sumienia i religii, ale z praw wyrażonych w tej ustawie – kontynuował rozmówca.

– W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego – nawet nie jest mowa o stanie epidemii, ale o tym wcześniejszym etapie – kolejną przesłanką może być bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. W takim wypadku kierownik może podjąć decyzję o ograniczeniu praw, ale te ograniczenia i tak nie mogą uderzać w istotę prawa i je niweczyć. Może się zmienić forma realizacji opieki duszpasterskiej, ale nie może być ona całkowicie zignorowana czy zakazana – wskazał gość Radia Maryja.

Do Instytutu Ordo Iuris spływa coraz więcej zawiadomień w sprawie lekceważenia art. 53 konstytucji przez polskie szpitale.

– Niestety spływają do Instytutu Ordo Iuris zawiadomienia, które są dla nas przykre i szokujące. Wydaje się, że takie działanie dyrekcji szpitali może być spowodowane pewnym lekceważeniem prawa, ale także lekceważeniem samej wolności religijnej. Teraz, przy stanie epidemii, jeszcze jakby dało to więcej argumentów dyrekcji do tego, żeby ograniczać posługę duszpasterską. Często padają argumenty, że szpital jest od leczenia, a od zapewnienia wolności religijnej i posługi jest Kościół, że nie należy tego łączyć szczególnie w stanie epidemii. Oczywiście nie można się z tym zgodzić, bo art. 53 konstytucji gwarantuje wolność sumienia i religii każdemu, a konstytucja obowiązuje także na terenie szpitali – podsumował mec. Łukasz Bernaciński.

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem mec. Łukasza Bernacińskiego można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj