fot. tv trwam

[TYLKO U NAS] Ks. bp K. W. Samaan: Im bardziej są prześladowani chrześcijanie w Egipcie, tym bardziej wypełniają się kościoły

Im bardziej są prześladowani chrześcijanie w Egipcie, tym bardziej wypełniają się kościoły – zaznaczył ks. bp Kyrillos William Samaan w swoim wykładzie na XII Międzynarodowym Kongresie „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia” w WSKSiM w Toruniu.

Podczas wykładu „Współczesne prześladowanie chrześcijan – wołaniem o nową solidarność członków Mistycznego Ciała Chrystusa” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, duchowny z Egiptu mówił o prześladowaniach chrześcijan w krajach muzułmańskich.

JE ks. bp Kyrillos William Samaan podkreślił, że historia chrześcijan na terenach Egiptu sięga czasów Imperium Rzymskiego.

– Kopci z Egiptu – spadkobiercy pierwszych wspólnot chrześcijańskich – zdobyci nauczaniem apostoła Marka w czasach cesarza Nerona, odznaczają się głęboko nieugiętą wiarą. To jeden z powodów, dla których zostali oni brutalnie zaatakowani przez okrucieństwa dżihadystów – powiedział ks. bp Kyrillos William Samaan.

Ksiądz biskup podkreślił, że mniejszość koptyjska jest różnorodna, ale bez względu na to boryka się z prześladowaniami ze strony terrorystów, co jednak umacnia ich w wierze.

– Trudno powiedzieć, jak duży jest Kościół Koptyjski. Mówi się o 12 mln wiernych, to ponad 10 proc. populacji Egiptu. Koptów katolickich jest ok. 300 tys. Nie wystarczą ataki terrorystyczne i egzekucje, aby ich oddalić od Kościoła. Im bardziej są prześladowani chrześcijanie w Egipcie, tym bardziej wypełniają się kościoły – akcentował kapłan.

Prelegent wielokrotnie przytaczał historie brutalnych zamachów na chrześcijan, gdzie zamachowcy wysadzali się w kościołach podczas nabożeństw. Duchowny wspominał również o egzekucjach chrześcijan, którzy nie wyrzekli się wiary, przeprowadzanych przez ISIS – również na dzieciach.

Ks. bp Kyrillos William Samaan przytoczył świadectwo koptyjskiej kobiety, która straciła męża w wybuchu, obrazujące sytuację Koptów na Wschodzie oraz ich głęboką wiarę.

– Jesteśmy Koptami, jesteśmy gotowi na wszystko. Dobrze wiemy, że w każdej chwili może nastąpić kolejny atak. Dla nas zginąć to przejść do nieba, śmierć otwiera nam drzwi do nieba. Tego nauczyli nas nasi męczennicy – śmierć w imię Jezusa otwiera drzwi do nieba – wskazał duchowny.

Ks. bp Kyrillos William Samaan zaznaczył, że kiedyś różne religie współistniały na tych terenach w pokoju.

– Przed rewolucją 1952 roku […] chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi żyli pokojowo – jedni obok drugich. Ekstremistyczne rządy wprowadziły dyskryminację wykluczając chrześcijan. Ta sytuacja stale się pogarszała i doszło do totalnej islamizacji – powiedział.

Duchowny z Egiptu mówił o przychylnych chrześcijanom członkach obecnego rządu, którzy są jednak wyjątkami otoczonymi wrogo nastawionymi współpracownikami.

– Nasz obecny prezydent jest dobrze nastawiony do chrześcijan. Z wielką odwagą, mimo krytyki ze strony ekstremistów, niespodziewanie udał się do kościoła w czasie Bożego Narodzenia z życzeniami. Powtarza ten gest co roku. Dotrzymał obietnicy zbudowania w nowej stolicy administracyjnej, obok wielkiego meczetu, równie wielkiego kościoła. Zarządził również, aby w nowo powstających miastach na terenach pustynnych obok meczetu został wybudowany kościół jako znak rekompensaty za 26 Koptów zamordowanych w Libii. Niestety, jest on otoczony fanatykami. Mentalność wielu jego współpracowników niestety nieuległa zmianie – wskazywał kapłan.

Ks. bp Kyrillos William Samaan na zakończenie podkreślił, że prześladowanym odwagi dodaje solidarność chrześcijan z całego świata, czego dowodem był „XII Międzynarodowy Kongres Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia” w murach WSKSiM.

radiomaryja.pl

drukuj