TK odroczył ogłoszenie wyroku ws. nowelizacji ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Decyzje Trybunału mamy poznać jutro.

Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – jeszcze przed jej podpisaniem – skierował do TK prezydent Andrzej Duda. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

W myśl noweli, od 2019 roku miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Resort pracy szacował, że sektor finansów publicznych zyskałby ponad 5 mld zł. Zniesienie limitu dotyczy ok. 350 tys. osób, czyli ok. 2 proc. ubezpieczonych.

RIRM

drukuj