Telegram Rodziny Radia Maryja do Ojca św. Franciszka

 


Pobierz

Pobierz

Wasza Świątobliwość, Najukochańszy Ojcze Święty.

Kolejna, już 24. rocznica rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej Radia Maryja zgromadziła nas w Toruniu. Jesteśmy tu jako kilkutysięczna reprezentacja wielomilionowej Rodziny Radia Maryja. Podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, dziękowaliśmy Panu Bogu za Radio Maryja,  ten szczególny dar dla Polski i Polaków.

Każdego dnia to odczuwamy, ale rocznica narodzin naszej rozgłośni stwarza odpowiednią okazję do podkreślenia zewnętrznego, również w naszym telegramie do Waszej Świątobliwości, iż jesteśmy szczególnie wdzięczni Radiu Maryja i kierującym tą rozgłośnią Ojcom Redemptorystom za inspirowanie naszej aktywności w realizowaniu formacji religijnej i patriotycznej, w umacnianiu wiary oraz w świadczeniu o tym, iż jesteśmy uczniami Chrystusa. To także dzięki posłudze Radia Maryja i Telewizji Trwam możemy w pełni przeżywać wszystkie pielgrzymki apostolskie Waszej Świątobliwości, wsłuchiwać się w katechezy głoszone podczas audiencji generalnych, uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.

We wspólnocie Rodziny Radia Maryja przygotowujemy się obecnie do wielu ważnych wydarzeń, jakie czekają nas podczas Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia. W programie Roku Jubileuszowego mamy m.in.: 1050. rocznicę Chrztu Polski, wspólną modlitwę z Ojcem Świętym w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. A na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia uczestniczyć będziemy w ogólnopolskim akcie przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się Jego Boskiej władzy.

Zachowując to wszystko w sercu, podczas rocznicowego dziękczynienia za Radio Maryja, zapewniamy Waszą Świątobliwość o naszej pamięci w codziennej modlitwie we wszystkich intencjach Piotra naszych czasów i pozostajemy z synowskim oddaniem.

                   W imieniu wszystkich przedstawicieli Rodziny Radia Maryja zgromadzonych na rocznicowym dziękczynieniu:

Toruń, dnia 5 grudnia 2015 r.

drukuj