fot. twitter.com

„Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej” – 4W-MBOT organizuje konkurs dla uczniów

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i klasy mundurowe do wzięcia udziału w konkursie „Szlakiem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Wileńska Brygada Armii Krajowej została utworzona we wrześniu 1943r. pod dowództwem por. Gracjana Fróga, ps. „Szczerbiec”. Działała na południowy wschód od Wilna. Zwalczała niemiecko-litewskie ekspedycje karne i grupy rabunkowe, ochraniając tym samym ludność cywilną. Była jedną z najbardziej elitarnych i skutecznych jednostek Polskiego Państwa Podziemnego.

1 marca 2018 roku, na mocy decyzji ministra obrony narodowej, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię kpt. Gracjana Fróga, ps. „Szczerbiec”, stając się tym samym kontynuatorem tradycji 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Jak wziąć udział w konkursie?

Przedszkola i szkoły podstawowe:

Należy zaprojektować pomnik/obelisk upamiętniający działalność 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i wysłać w postaci skanu lub zdjęcia na adres 4w-mbot@o2.pl do 30 kwietnia br.  Oryginał pracy należy wysłać na adres 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej: ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej brygady.

Klasy mundurowe:

Zgłoszenia 3-osobowych zespołów-reprezentacji klas mundurowych w konkursie wiedzy należy wysłać do 20 kwietnia br. na adres 4w-mbot@o2.pl.

 

Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga. ps. „Szczerbiec”.  Na zwycięzców czekają nagrody.

Poniżej publikujemy regulamin konkursów:

ppor. Anna Szczepańska

przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

drukuj