fot. twitter.com/EpiskopatNews

Szkoły im. Jana Pawła II stają w obronie swojego patrona

Rodzina Szkół Jana Pawła II wystosowała list otwarty w obronie papieża Polaka. W piśmie czytamy, że tradycyjny system wartości, oparty na chrześcijaństwie, jest coraz częściej podważany. Autorzy wskazują, że kwestionowane jest znaczenie rodziny m.in. poprzez dążenia do zrównania statusu związków homoseksualnych z małżeństwem.

Zbigniew Gumiński, inicjator i współzałożyciel Rodziny Szkół im. Jana Pawła II podkreśla, że list ma charakter obronny i nie atakuje żadnych środowisk.

Przedstawiliśmy w pierwszej części listu podłoże, w którym się znajdujemy w tej chwili, podłoże społeczne. Mówimy o podziałach, w jakich trudno się odnajdujemy, bo w większości ich nie chcemy. Dlatego uważam, że powinniśmy dążyć do porozumienia, stąd w ostatnim fragmencie żądamy możliwości wypowiadania się, ale też wolności światopoglądowej. Nie dajemy przyzwolenia na to, by otwartość na innych, mówimy o właściwie pojętej tolerancji, była jednoznaczna z burzeniem także naszego systemu wartości, a ten nasz system wartości, to jest spuścizna Jana Pawła II – akcentuje Zbigniew Gumiński.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II działa od października 1998 r. Tworzą ją placówki, które obrały za patrona papieża Polaka. Skupia ona ponad tysiąc placówek oświatowych, od przedszkoli po uniwersytety, rozsiane po całej Polsce i poza jej granicami. Kształci się w nich około 300 tysięcy dzieci i młodzieży.

Inicjatywa Rodziny Szkół Jana Pawła II  nie jest odosobnioną akcją, podjętą w obronie papieża Polaka. Pod koniec listopada opublikowany został apel o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II. Z najnowszych informacji wynika, że pod listem podpisało się już ponad 1700 profesorów uczelni wyższych i pracowników naukowych.

RIRM

drukuj