fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: w niedzielę skontrolowano 21,7 tys. osób wjeżdżających do Polski

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 21,7 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym blisko 15 tys. na granicy wewnętrznej – z krajami UE – poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.

Straż Graniczna przypomina również, że granice z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach; pozostałe drogi są zablokowane.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.

Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi do 28 marca obowiązuje zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony do odwołania został również ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą, Białorusią, a na niektórych z nich ograniczony.

Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna.

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową; kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

PAP

drukuj