Stowarzyszenie „Iustitia” apeluje o wstrzymanie prac sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do resortu sprawiedliwości o całkowite wstrzymanie działania sądów w związku z koronawirusem. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślają, że członkowie Stowarzyszenia ponad potrzeby podnoszą emocje.

Sędziowie wskazują, że ich praca jest utrudniona między innymi przez ograniczoną działalność poczty. Stowarzyszenie opowiada się za odwołaniem rozpraw, z wyjątkiem tych pilnych.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wyjaśnia, że resort opracowuje szereg rozwiązań w związku z zaistniałą sytuacją. Podkreśla jednak, że ministerstwo nie ma kompetencji do nakazywania podjęcia konkretnych działań sędziom.

– Tutaj ministerstwo nie może niczego nakazać, natomiast jesteśmy w kontakcie z prezesami sądów, którzy takie kompetencje posiadają. Mają oni na przykład ograniczyć wysyłkę pism sądu, żeby nie rozpoczynały się terminy do konkretnych działań procesowych ze strony uczestników czy stron postępowania. Wprowadzono również działania mające na cele ograniczenie liczby osób w sądach, więc działania są podejmowane – wskazał Sebastian Kaleta.

Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na współpracę ze Stowarzyszeniem „Iustitia” w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

RIRM

drukuj