Stowarzyszenie sędziów „Iustitia” opublikowało listę 357 sędziów wyłonionych przez obecną KRS

Stowarzyszenie sędziów „Iustitia” opublikowało listę 357 sędziów wyłonionych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Zaapelowało do sędziów, by nie ustawali w rzekomym wyjaśnieniu ważności powołania KRS. Za wzór „Iustitia” wskazała sędziego Pawła Juszczyszyna.

Apel ma związek z nowelizacją ustaw o ustroju sądów i Sądu Najwyższego, która weszła w życie dzisiaj. Iustitia nazywa te przepisy represjami i niszczeniem samorządu sędziowskiego.

Sędziowie tej organizacji zapowiadają też aktywne działania, by – jak to określono – „minimalizować negatywne skutki represji”.

Tego typu apele to niedopuszczalna forma nacisku na niezawisłość sędziowską – ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Ustawa, która weszła dzisiaj w życie, potwierdza dotychczasowe stanowisko wszystkich organów stanowych w Polsce i interpretatorów konstytucji. Mianowicie nie wolno podważać powołania prezydenta na urząd sędziowski. Takie apele de facto są naciskiem na niezawisłość tych sędziów, którzy zostali przez pana prezydenta powołani do pełnienia swojego urzędu. Jako, że są sędziami, ci sędziowie w ramach swojej niezawisłości mają prawo, a wręcz obowiązek wydawać rozstrzygnięcia w sprawach, które przed sądem zawisły. Polacy czekają na wyroki. Dlatego też ten apel należy postrzegać w kategorii nacisku części środowiska sędziowskiego na nowych sędziów. Apel w dodatku niedopuszczalny, ponieważ naruszający niezawisłość tych sędziów – podkreślił Sebastian Kaleta.  

Nowela o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym m.in. rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

W styczniu izby Sądu Najwyższego – Cywilna, Karna i Pracy w uchwale uznały, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie jest osoba wyłoniona przez obecną KRS.

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a ten rozpatrując spór kompetencyjny wydał postanowienie, na mocy którego do czasu rozstrzygnięcia sporu wstrzymał stosowanie uchwały SN.

RIRM

drukuj