Stopa bezrobocia ponownie spadła

Po raz kolejny spadła w Polsce stopa bezrobocia. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w maju wyniosła ona 7,4 proc. i jest to spadek o 0,3 proc. w stosunku do wyniku z kwietnia. Jest to najniższy wynik od 1991 roku.

Dane wskazują, że korzystne zmiany na rynku pracy zaczynają być widoczne na coraz większym obszarze kraju. Obecnie tylko 3 z 16 województw odnotowują dwuliczbową stopę bezrobocia.

GUS wskazał również, że o ponad 50 tys. zmniejszyła się również liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Ekonomista prof. Witold Modzelewski ocenił, że na powstawanie nowych miejsc pracy ma wpływ. m.in. rozwój rynku wewnętrznego oraz zwiększona konsumpcja.

– Przede wszystkim działa rozwój rynku wewnętrznego, a dokładniej popytu wewnętrznego. Mamy do czynienia ze wzrostem popytu w tych grupach konsumentów, którzy dotychczas byli w tych najniższych grupach dochodowych. To jest głównie historyczna rola „Programu 500+”, który zwiększył popyt konsumpcyjny, zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich – powiedział prof. Witold Modzelewski.

Zdaniem ekonomistów stopa bezrobocia będzie nadal spadać. Niewykluczone, że w lipcu wyniesie ona 7 punktów procentowych.

RIRM

drukuj