Spadła liczba wniosków o azyl w Polsce

O 75 proc. spadła liczba wniosków o azyl w Polsce. Z danych Straży Granicznej wynika, że tylko 554 wnioski o azyl dotyczące ponad 1500 osób zostały złożone w tym roku na polskich granicach. W ubiegłym roku w analogicznym okresie było to aż 6 tys.

W 2016 roku odmówiono wjazdu na terytorium Polski 42 tys. osób – głównie na granicy z Ukrainą i Białorusią. W tym roku już blisko 34 tys.

Ppor. Agnieszka Golias, rzecznik Straży Granicznej, wyjaśnia, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec chcący dostać się na terytorium naszego kraju.

– Osoba, która chce wjechać do naszego kraju musi spełnić warunki określone w przepisach. Musi posiadać ważny dokument podróży, czyli paszport, wizę, jeśli jest wymagana, ubezpieczenie, wymaganą liczbę środków finansowych. Nie może widnieć w naszych bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu z zakazem wjazdu, nie może widnieć jako osoba, która np. może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu – mówi Agnieszka Golias.

Podczas kontroli granicznej funkcjonariusze ustalają, kim jest osoba, która chce przekroczyć polską granicę i w jakim celu przyjeżdża do naszego kraju.

Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określanym w kodeksie granicznym Schengen i ustawie o cudzoziemcach, otrzymuje decyzję o odmowie wjazdu.

RIRM

drukuj