Morgan Stanley podniósł prognozę dynamiki PKB Polski

Ekonomiści Morgan Stanley podnieśli swoją prognozę dynamiki PKB Polski w 2017 r. do 4,1 proc. z 3,1 proc. oraz w 2018 r. do 3,4 proc. z 3 proc.

„Zasadniczymi filarami, wspierającymi naszą prognozę są mocne dane makroekonomiczne, zdrowy rynek pracy i prawdopodobny wzrost absorbcji funduszy europejskich” – napisano w raporcie.

Zdaniem ekspertów solidny wzrost gospodarczy i mocny rynek pracy spowodują, że inflacja bazowa będzie rosnąć.

Prognoza Morgan Stanley dla inflacji CPI w Polsce na 2018 r. zakłada dynamikę na poziomie 2,3 proc. rdr.

W ocenie autorów raportu pierwszych podwyżek stóp procentowych można oczekiwać już w drugiej połowie 2018 roku.

PAP Biznes/RIRM

drukuj