„Solidarność” zawiesza dialog z ministrem zdrowia

„Solidarność” zawiesza udział w dialogu z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Maria Ochman podkreśla, że minister nie realizuje swoich zapowiedzi.

Nie będziemy firmować działań tego ministerstwa, bo działa ono na szkodę zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów. Z ogromnym zdziwieniem przyjęłam fakt, że po blisko roku od naszego protestu w Ministerstwie Zdrowia z deklaracji, które wówczas zostały złożone, nic się nie pojawiło – zaznacza Maria Ochman.

Maria Ochman dodaje, że kroplą, która przelała czarę goryczy związkowców, była sprawa objęcia ustawą o minimalnych wynagrodzeniach tzw. pracowników niemedycznych. Chodzi m.in. o pracowników administracji szpitalnej.

Wskazuje też m.in., że w budżecie na przyszły rok nie przewidziano zapowiadanego wzrostu finansowania ochrony zdrowia, co – jak mówi – „pokazuje, że minister nie potrafi zadbać właściwie o konstytucyjne zadania, które ma powierzone”.

RIRM

drukuj