„Solidarność” za uwzględnieniem stażu pracy w ustawie emerytalnej

NSZZ „Solidarność” opowiadają się za uwzględnieniem stażu pracy w ustawie emerytalnej. Prezydium Komisji Krajowej „S” pozytywnie zaopiniowało prezydencki projekt ustawy przywracającej niższy wiek emerytalny. Również OPZZ popiera tę propozycję.

W przesłanym w czwartek stanowisku Prezydium Komisji Krajowej „S” pozytywnie ocenia powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz gwarancje najniższych świadczeń emerytalnych. „S” wprowadzenie możliwości skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków przy 35 letnim okresie pracy dla kobiet i 40 letnim dla mężczyzn.

Związek w opinii do projektu podkreśla też potrzebę poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego przez zwiększanie przychodów – wyeliminowanie zaniżania składek. Zdaniem „S” dzieje się tak przez powszechne świadczenie pracy w ramach tzw. samozatrudnienia, na podstawie umów cywilnoprawnych, w ramach tzw. elastycznych form zatrudnienia. Pracodawcy zaniżają też oficjalne wynagrodzenia, czy zatrudniają „na czarno” – podkreśla związek.

„Solidarność” podkreśla też, że najefektywniejszym sposobem dla zwiększenia wysokości przyszłych świadczeń i sytuacji finansowej systemu emerytalnego jest wzrost wynagrodzeń. Domaga się też innych działań wzmacniających system, m.in. zmian w systemie opłacania składek, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u.

W opinii związek zwraca uwagę na zbyt krótki termin wejścia w życie projektowanych przepisów.

Również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera obniżenie wieku emerytalnego.

Popieramy propozycję obniżenia wieku emerytalnego i sami zbieraliśmy podpisy przeciwko jego podnoszeniu, jednak naszym zdaniem ustawa prezydencka powinna zostać zmodyfikowana i uzupełniona o kryterium stażu pracy – podkreślił szef OPZZ Jan Guz.

Zadeklarował „pełną współpracę nad tymi projektami na każdym etapie procesu legislacyjnego”.

OPZZ zaapelowało do parlamentu i rządu o uwzględnienie w zmianach systemu emerytalnego możliwości skorzystania z prawa do emerytury w zależności od stażu pracy. OPZZ chce, by to prawo przysługiwało kobietom i mężczyznom niezależnie od wieku, po 40 latach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Porozumienie chce, by w zmianach znalazły się dodatkowe rozwiązania: zaliczanie do stażu pracy okresu urlopów wychowawczych czy zwolnienia lekarskiego po wypadku przy pracy i w razie choroby zawodowej.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS po pierwszym czytaniu w Sejmie na początku grudnia trafił do komisji polityki społecznej i rodziny. Projekt zakłada powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci – podnoszony jest stopniowo – kobiety osiągną go w 2040 r. a mężczyźni w 2020.

PAP/RIRM

drukuj