fot. twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Słowacja: ministrowie rolnictwa V4 obradowali w poszerzonej formule

Ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej obradowali w czwartek na Słowacji w poszerzonej formule, z udziałem przedstawicieli resortów rolnictwa Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Podpisano deklarację o inicjatywie BioEast.

Inicjatywa ma na celu współpracę makroekonomiczną w dziedzinie biogospodarki, dotyczącą rolnictwa, gospodarki leśnej i rybołówstwa. Na konferencji prasowej minister rolnictwa Słowacji Gabriela Mateczna tłumaczyła, że chodzi głównie o rozwój tych dziedzin przy wykorzystaniu badań i innowacji.

Deklaracja BioEast podkreśla znaczenie biogospodarki, szczególnie w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, a także gospodarowania źródłami bioenergetycznymi i odnawialnymi.

„Inicjatywa związana jest ze wszystkimi sektorami, które nas dotyczą. Jednocześnie ten temat łączy wszystkie kraje, które podpisały się pod tym dokumentem” – powiedziała Mateczna. Dodała, że 10 państw Europy Środkowej i Wschodniej chce wspólnie wystąpić o unijne środki na finansowanie projektów.

Inicjatywa ma m.in. na celu wsparcie przechodzenia na odnawialne źródła energii, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego, zwłaszcza klimatu. W dokumencie wspomniano także o konieczności utrzymania konkurencyjności państw Unii Europejskiej oraz o powstawaniu nowych miejsc pracy, co powinna przynieść realizacja BioEast.

Podczas spotkania, które odbyło się w Starej Leśnej na północy Słowacji, postanowiono zaprosić do współpracy Serbię, ustalono także zasadę rotacyjnego przewodnictwa inicjatywy.

Na marginesie spotkania polski minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z szefem czeskiego resortu rolnictwa Miroslavem Tomanem.

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim współpracy polsko-czeskiej w kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa i jakości żywności.

Jak informuje w komunikacie polski resort rolnictwa, nawiązując do rozmów, jakie odbyły się w Warszawie w dniu 6 maja 2019 roku na szczeblu wiceministrów, obaj ministrowie potwierdzili gotowość do realizacji podjętych ustaleń. Podkreślono, iż kluczową kwestią w zakresie współpracy w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności, jest bieżące, ścisłe współdziałanie polskich i czeskich inspekcji, w tym stosowanie istniejących procedur Unii Europejskiej. Ministrowie potwierdzili chęć wymiany doświadczeń i korzystania z osiągnięć każdej ze stron. Lepsze wzajemne zrozumienie systemów i specyfiki kraju pozwoli na skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach trudnych i lepsze dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Podczas rozmowy minister Ardanowski potwierdził gotowość do organizacji w Polsce roboczej wizyty głównego lekarza weterynarii Republiki Czeskiej w możliwie najbliższym terminie.

Ministrowie ustalili, że o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności pochodzącej zarówno z Polski, jak i Czech, będzie niezwłocznie informowana druga strona celem jak najszybszego ustalenia źródła zakażenia. Następnie podejmowane będą działania wyjaśniające przez odpowiednie inspekcje; informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), a następnie przekazana opinii publicznej.

Min. Jan Krzysztof Ardanowski zaproponował Tomanowi aktywniejszą współpracę polsko-czeską na forum UE w wielu kwestiach ważnych dla sektorów rolnych obu krajów.

Czeski resort rolnictwa przytoczył wypowiedź Tomana: „Z (polskim) kolegą mówiliśmy o produktach spożywczych nieodpowiedniej jakości, które z Polski trafiają na nasz rynek. Nie chodzi tylko o mięso, ale i o inne produkty, na przykład owoce z pestycydami. Mięso z salmonellą trafiło i do szkół i do szpitali. To zrozumiałe, że nasi konsumenci oceniają to negatywnie. Wezwałem więc polskiego ministra, aby zwrócił uwagę producentom w swoim kraju, żeby potraktowali problem poważnie, a także by polskie urzędy kontrolne zwróciły uwagę na sektor drobiu oraz na wyszukiwanie źródeł salmonelli”.

Toman dodał, że poprosił polską stronę o informacje o tym, jak udało się wzmocnić kontrole, a także jakie dalsze kroki Polska planuje. Według czeskiego komunikatu ministrowie z uznaniem przyjęli regularne spotkania czeskich i polskich przedstawicieli resortów rolnictwa.

PAP/RIRM

drukuj